wettelijke verplichtingen in de zorg
Quintra uw kwaliteitssysteem geregeld

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen!

Quintra: U de zorg, wij de regels!

Met Quintra heeft u het gemak dat alle regels voor u ingeregeld zijn.
Quintra is ontwikkeld door de juristen en adviseurs van de Zorg Zaken Groep en volledig toegesneden op de zorgaanbieder. Met
Quintra kan de zorgaanbieder eenvoudig aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen. Het product Quintra bestaat al sinds 2010 en we hebben dit onlangs verder uitgebreid naar de AVG en andere actualisaties in de wetgeving.

10 redenen om Quintra® in te voeren:
1. Ontwikkeld door deskundigen die de regels en de praktijk van de zorg kennen.
2. Overzichtelijk en heel eenvoudig in gebruik.
3. Webbased, naar uw wens met de mogelijkheid van plaatsen eigen documenten en links.
4. Voldoe aan de eisen van de IGJ, de AP, zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente.
5. Ondersteunt als er een kwaliteitscertificaat is of behaald moet worden.
6. Alle wettelijke procedures geregeld.
7. Actueel en compleet.
8. Tal van modelenquêtes en formulieren, die naar uw situatie kunnen worden aangepast.
9. Snel in te voeren, als het moet binnen één werkdag.
10. Geen ICT nodig.

Wat is Quintra precies?
Quintra is een webbased oplossing voor de zorgaanbieder. Met uw eigen Quintra omgeving voldoet u in één keer aan veel
verplichtingen uit de wet- en regelgeving.
U heeft onder andere een kwaliteitsmanagementsysteem, u heeft de verplichte procedures ingeregeld, u beschikt over de verplichte
registers, u beschikt over een externe klachtenfunctionaris, u heeft actuele wettelijke informatie over uw zorginstelling.

U kunt (anoniem) enquêtes doen onder medewerkers, cliënten en ketenpartners. U beschikt over alle documenten, contracten, statuten en
reglementen. Wij plaatsen uw documenten of u plaatst ze zelf.

Met een hyperlink op uw Quintra omgeving komt u bijvoorbeeld in uw cliëntsysteem. Omgekeerd kan een medewerker op uw intranet
naar Quintra doorgeleid worden, of … Quintra is uw intranet!

Hoe werkt Quintra?
Quintra begint met een persoonlijke login. Aan deze login koppelen zich de rechten die de gebruiker heeft, er zijn verschillende typen
gebruikers: ‘medewerker’, ‘directie’ of ‘cliënt’.

Nadat de medewerker is ingelogd komt deze in het begin scherm.
In dit begin scherm is door middel van een knoppenoverzicht gelijk duidelijk waar de medewerker moet zijn. Bijvoorbeeld als hij/zij de
protocollen of werkinstructies wil inzien. Maar ook de stukken voor de komende vergadering, oude verslagen, het kwaliteitshandboek,
de evaluatieformulieren, downloads enz. Wij plaatsen zelf ook documenten voor u, bijvoorbeeld de op uw organisatie van toepassing
zijnde CAO, Kwaliteitskader, meldcode Huiselijk geweld, kindermishandeling, Governancecode en nog veel meer. Ook de
procedures leggen we standaard vast als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Op de homepage van uw eigen Quintra kunt u natuurlijk ook uw eigen nieuws plaatsen, werkrooster, foto’s en hyperlinks naar andere
systemen.
Naast het inzien van documenten en plaatsen van documenten is de kracht van Quintra dat er meldingen kunnen worden gedaan.

Meldingen
Wettelijk zijn zorgorganisaties verplicht meldingen te doen en deze op te volgen. De bekendste zijn natuurlijk de incidenten- en
calamiteitenmeldingen. Inmiddels moet u nu in ieder geval over een achttal meldingsprocedures in uw zorgorganisatie beschikken.
Deze zijn alle standaard opgenomen in uw eigen Quintra omgeving.

De meldingsprocedure werkt als volgt. Via de homepage klikt de medewerker op de knop “Doe een melding”. Vervolgens verschijnt
een overzicht van de mogelijke meldingen, nadat de keuze is gemaakt verschijnt een kort en to the point meldingsformulier. Als de
medewerker dit formulier heeft ingevuld en verzonden dan gebeurt het volgende:
1. De mensen die in het formulier zijn mee geprogrammeerd ontvangen een e-mail van de melding;
2. Degene die de medewerker in het formulier opneemt als ontvanger, ontvangt een e-mail van de melding;
3. De melding wordt geregistreerd op uw eigen Quintra-omgeving.

Het vervolg dat u geeft op de melding is uiteraard afhankelijk van de aard van de melding en dat kunt u eenvoudig registreren.

Enquêtes
Op de site voor de medewerkers kunt u een medewerker tevredenheidsenquête plaatsen. In het cliënten of patiënten gedeelte plaatst
u cliënt tevredenheidsenquête of de NPS score. Ook kunt u een enquête onder uw ketenpartners plaatsen. Alle enquêteresultaten
ontvangen wij anoniem en wij maken er een mooi, overzichtelijk rapport van.

Evaluaties
Als onderdeel van kwaliteitssysteem zult u een aantal evaluaties moeten doen, ook hier hebben we eenvoudige formulieren voor
ontwikkeld, bijvoorbeeld als een medewerker een opleiding heeft gevolgd of als de leverancier beoordeeld moet worden.

Privacy
Ook in het kader van de AVG moet een organisatie veel zelf doen. Zo moet u een datalekregister en verwerkingsregister bijhouden.
Door middel van formulieren kunt u simpel een bestaande of nieuwe verwerking registreren. Deze wordt dan ook opgeslagen op uw
Quintra omgeving, daarmee beschikt u over deze wettelijk verplichte registers. Door middel van aanvinken heeft u de registraties snel
gedaan. Ook het datalekregister dat u bij moet houden is op deze wijze eenvoudig te vullen.

Het directiegedeelte
In het directiegedeelte neemt u de documenten op waarvan u vindt dat deze niet zichtbaar behoeven te zijn voor de medewerkers.
Waar u welke documenten plaatst is aan u. Het directiegedeelte is niet zichtbaar voor de medewerkers.

Abonnementen
U kunt kiezen voor een Quintra Basis, hierin vragen wij een maandbedrag van € 87,50 en éénmalige inrichtingskosten van € 495,-. U
beschikt dan over de gehele Quintra omgeving, maar zult apart moeten betalen voor enquêtes en de uitwerking daarvan.

U kunt ook kiezen voor een Quintra Uitgebreid, het maandbedrag is dan € 125,-. U betaalt dan geen inrichtingskosten en ontvangt twee
enquêtes inclusief uitwerking per jaar en de functie van klachtenfunctionaris is inbegrepen.

Abonnementen lopen voor een jaar, opzeggen dient drie maanden voor afloop te gebeuren.

Wilt u na een jaar uw abonnement wijzigen van Uitgebreid naar Basis, dan berekenen we hier eenmalig € 495,- voor.
Indien u het abonnement wijzigt van Basis naar Uitgebreid, dan is de eerste maand gratis.
Indien u ervoor kiest zelf documenten te kunnen plaatsen en logins te beheren, dan berekenen we € 225,- per jaar licentiekosten als
beheerder.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

U besluit tot een Quintra abonnement. Hoe gaat het dan in zijn werk?
Als u besluit tot een abonnement, gaan we samen met u de inrichting doen. We koppelen de formulieren en plaatsen uw documenten
en voegen onze documenten toe.
Met onze kennis en ervaring gaan we met u in overleg om uw eigen Quintra omgeving te creëren. Als het moet kan uw Quintra binnen
24 uur ‘up and running’ zijn. Normaal is echter dat binnen een week de Quintra omgeving gereed is, latere aanpassingen zijn geen
probleem en zijn in het tarief opgenomen.

Demonstratie
Wilt u een online demonstratie van Quintra? Neemt u dan contact op met maureen@zorgzakengroep.nl of bel 053-4345490.