Leergang Bedrijfsvoering in de zorg

Download als pdf

In 2024 starten wij met onze Leergang Bedrijfsvoering in de zorg.Bedrijfsvoering
Vanaf 1 februari 2024, iedere donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur
óf dinsdagavond van 19.00 – 21.30 uur, 10 weken lang.

Waarom deze leergang?

We hebben deze leergang opgezet, omdat wij bij zorgorganisaties regelmatig zien dat de zorg goed gaat maar de bedrijfsvoering niet.

Onze klanten zijn vaak vanuit de zorg voor een naaste of als zorgprofessional begonnen. Bij de zorg ligt het hart en de passie, heel mooi om dat te zien. Maar de bedrijfsvoering is vaak lastig, de zorgaanbieders hebben hier vaak weinig affiniteit mee. Dan nemen ze mensen aan van wie ze denken dat ze het weten, maar die dat dan ook niet doen. Heel veel geld en energie wordt dan in verkeerde zaken gestoken.

In deze leergang willen we juist deze tekortkomingen wegnemen. Alle onderwerpen die voor de zorgaanbieder interessant zijn worden uitgelegd, wat moet en vooral hoe het moet. Tal van handige tips en adviezen, met een uitgebreid digitaal naslagwerk om het allemaal nog eens rustig na te lezen.

Voor wie is de leergang?

In de leergang hebben we de volgende zorgaanbieders voor ogen:

De zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de wijkverpleging. Daarbij heeft deze zorgaanbieder wel personeel of werkt met zzp-ers en beschikt niet over een professionele staf, hooguit een enkele medewerker of bestuurder die zich bezig houdt met de bedrijfsvoering.

Waarom zijn jullie geschikt om deze leergang te verzorgen?

De Zorg Zaken Groep bestaat dit jaar 15 jaar, honderden zorgaanbieders hebben we geholpen met juridische ondersteuning en bedrijfsmatige advisering. Ook heeft Wim Wickering, één van de docenten, 13 jaar in de directie van Menzis gezeten, colleges en opleidingen gegeven en handboeken geschreven.

Al deze kennis en ervaring brengen we nu samen in deze leergang. Ook werken we met gastdocenten.

De leergang is in modules, waarom?

Daar hebben we heel bewust voor gekozen, zodat je kunt kiezen voor één of meer modules óf je kiest voor de gehele leergang van alle tien de modules waarbij je dan tevens de beschikking krijgt over onze digitale Wegwijzer.
Na het volgen van één of meer modules zal er een persoonlijk certificaat worden uitgegeven.

Waar besteden jullie aandacht aan in de leergang?

Dat kun je lezen in de beschrijving van de modules, zie hier.
In hoofdlijn gaat het om de volgende modules.

  1. Hoe je je strategie, missie en visie bepaalt en vooral je doelstellingen (workshop)
  2. De relatie met de cliënten, wat moet en wat is verstandig
  3. De omgang met medewerkers en zzp-ers, rechten en plichten en hoe ga je ermee om
  4. Het bestuur, de toezichthouder en medezeggenschap
  5. Rechtsvormen en belastingen
  6. Overeenkomsten die van groot belang zijn voor de zorgaanbieder
  7. Privacy (workshop)
  8. Wettelijke eisen aan de kwaliteit van de zorg
  9. De aanbestedingen en financiering
  10. Jaarrekening, Jaarverantwoording en verzekeringen

Hoeveel deelnemers en waarom digitaal?

Om met het laatste te beginnen, omdat we het hele land willen bedienen. De modules duren ca. 2,5 uur en we willen dezelfde module op twee verschillende dagen van de week geven, één in de ochtend en één in de avond.

Het aantal deelnemers is beperkt, we willen zeker ook de gelegenheid geven om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is er ook nog de mogelijkheid vragen vooraf in te dienen.

Moet ik zelf komen of mag ook een collega in mijn plaats komen als ik niet kan?

Ja, dat kan. Het is wel fijn als vooraf aangeven wordt wie dat er aanwezig zal zijn.

Wat is de digitale Wegwijzer?

In de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg hebben we alle informatie opgenomen die de zorgaanbieder nodig heeft om zijn zorgorganisatie te kunnen voeren. Alle informatie die niet op de directe dagelijkse zorgverlening betrekking heeft.

Naast deze informatie zijn er talrijke tips en verwijzingen naar officiële websites. De informatie is begrijpelijk en actueel. Op deze wijze bent u als zorgaanbieder altijd geïnformeerd over de verplichtingen en de laatste ontwikkelingen.
Duidelijk is wie aan welke verplichting moet voldoen, wat de verplichtingen zijn en hoe de zorgaanbieder aan de verplichtingen kan voldoen.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor de gehele leergang bedragen € 2.750,–  en zijn inclusief het gebruik van de digitale Wegwijzer gedurende acht maanden en de presentaties.

De kosten voor het volgen van een module bedragen per module € 295,–. Bij afname van drie of meer modules zijn de kosten € 275,– per module. Een los abonnement op de digitale Wegwijzer is voor deelnemers aan één of meerdere modules € 37,50 per maand (op basis van een jaarcontract), of € 49,50 per maand met een opzegtermijn van 2 maanden.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

SCHRIJF JE SNEL IN WANT VOL IS VOL, VOORRANG VOOR DEGENEN DIE DE GEHELE  LEERGANG AFNEMEN.

 

Ik wil me aanmelden                Informatie over de modules