Livv Mobile Health

logo ZZG

livv-logo

De samenwerking

Zorg Zaken Groep is vanaf deze zomer werkzaam voor Livv Mobile Health, een e-health start-up, gevestigd op het Health Innovation Park in Zwolle.

Livv heeft Zorg Zaken Goep onder meer gevraagd om contracten en algemene voorwaarden voor de volledige keten van leverancier tot eindklant op te stellen. Door de hands-on mentaliteit en expertise van Zorg Zaken Groep heeft Livv in korte tijd een professionele dienstverlening op poten kunnen zetten.

In de opstartfase krijgt iedere ondernemer te maken met complexe juridische zaken. De aandeelhoudersstructuur moet opgezet worden. Er moeten goede algemene voorwaarden en allerlei contracten worden opgesteld en beoordeeld. In het  geval van Livv kwam daar nog bij dat zij zich met e-healthdienstverlening in een juridisch grijs gebied begeeft. Zorg Zaken Groep heeft Livv bij al deze zaken ondersteund en tevens de juridische aspecten met betrekking tot e-health exact in kaart gebracht.

Over Livv

Livv is een initiatief van artsen en patiënten vanuit de wens om zorg op afstand te kunnen verlenen en ontvangen. Het dienstenpakket van Livv is onder te verdelen in de subgroepen alarmering, meting en monitoring.

Alarmering

Met Livv Mobiel Alarm kan de klant bij een noodsituatie de alarmknop indrukken die in verbinding staat met het callcenter van Livv. Livv schakelt vervolgens de juiste hulp in. Dit kan een mantelzorger of professionele hulpverlener zijn.

Meting

Met Livv Mobiel ECG kan de klant zelf met behulp van zijn smartphone en een ECG apparaatje ter grootte van een bankpas een hartfilmpje maken en laten beoordelen door een cardioloog.

Monitoring

Met Livv Continu ECG wordt door middel van een slimme patch voortdurend een opname gemaakt van de hartslag, variërend van een aantal dagen tot een maand. Hiermee wordt een zeer specifiek dossier opgesteld van het hart-functioneren, bij kritieke waarden volgt direct een alarmering.

De dienstverlening van Livv kan zowel preventief als ondersteunend kunnen worden toegepast. Consumenten en eerstelijns zorgprofessionals kunnen op ieder gewenst moment en zonder doorverwijzing een professioneel advies krijgen. Door haar producten en diensten op een “telecom manier” in de markt te zetten, dat wil zeggen: eenvoudig, klantgericht en laagdrempelig, zijn ze voor een ieder bereikbaar.

Livv biedt met haar unieke dienstverlening rust, zekerheid en ondersteuning in ieders leven en heeft dat zelf gevonden in de samenwerking met Zorg Zaken Groep. Beiden zien dan ook uit naar een prettige voortzetting hiervan!