Materiële controle

Materiële controle door zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente

Op grond van de wet zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten verplicht om materiële controles uit te voeren. Gecontroleerd wordt dan of de zorg doelmatig is geleverd en gedeclareerd. De financiers mogen vragen stellen, maar de zorgaanbieder moet zich ervan bewust zijn dat de AVG in volle omvang van toepassing is, dat wil zeggen dat lang niet altijd de persoonsgegevens verstrekt mogen worden.

De laatste tijd merken wij dat de gemeenten en de verzekeraars erg kritisch zijn in hun controles en niet altijd even redelijk zijn en soms ook in strijd met de wet handelen.

De consequenties van een materiële controle kunnen heel groot zijn; ontbinding van de overeenkomst en soms grote sommen geld die terugbetaald moeten worden.

Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een juridisch specialist voordat u antwoord geeft aan zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Wilt u ondersteuning neemt u dan contact met ons op.