Modellen

Als gespecialiseerd juridisch adviesbureau beschikken we inmiddels over tal van voorbeelddocumenten en modellen
voor statuten, reglementen en overeenkomsten. Deze zijn een belangrijke basis voor de documenten die we voor onze klanten opstellen.

We krijgen nogal eens de vraag om een model toe te sturen. Dat doen we niet, de documenten moeten tenslotte op maat gemaakt worden van úw organisatie.

Daarvoor hebben we de volgende redenen:

 1. Een standaardmodel kan tot grote juridische problemen leiden, nét die situatie die van belang is staat niet goed beschreven.
 2. Bij de toetsing door externe toezichthouders, zoals de IGJ, wordt gekeken of het daadwerkelijk uw eigen documenten zijn.

We maken ze voor u op maat en gebruiken hiervoor dus onze modellen. Hierdoor hebben we al een uitgebreide basis en kunnen we deze veelal voor een vaste prijs aanbieden.

Onze modellen

Statuten, (indien gewenst inclusief alle aktes door de notaris en inschrijving KvK)

 

 • Statuten B.V. met Wtza-vergunning
 • Statuten B.V. zonder vergunning
 • Statuten Coöperatie met Wtza-vergunning
 • Statuten Coöperatie zonder vergunning
 • Statuten Stichting met Wtza-vergunning
 • Statuten Stichting zonder vergunning
 • Statuten maatschappelijke B.V. (wetgeving in voorbereiding, gebaseerd op de internetconsultatie BVm)
 • Statuten (persoonlijke) holding B.V.
 • Statuten vastgoed B.V.
 • Statuten Anbi stichting

Reglementen/overeenkomsten

 • Reglement Raad van Commissarissen B.V.
 • Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie
 • Reglement Raad van Toezicht Stichting
 • Reglement Bestuur B.V.
 • Reglement Bestuur Coöperatie
 • Reglement Bestuur Stichting
 • Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad
 • Ledenovereenkomst coöperatie
 • Aandeelhoudersovereenkomst B.V.
 • Overeenkomst van opdracht instelling
 • Overeenkomst van opdracht ZZP-er
 • Samenwerkingsovereenkomst monodisciplinair
 • Samenwerkingsovereenkomst multidisciplinair
 • Maatschapsovereenkomst
 • VOF-akte

Cliënten

 • Klachtenregeling
 • Algemene voorwaarden
 • Zorgovereenkomst
 • Dienstverleningsovereenkomst
 • Zorg/huurovereenkomst
 • Huisregels

Medewerkers

 • Arbeidsovereenkomst
 • Personeelshandboek
 • Gedragsregels
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Klokkenluidersregeling

Privacy

 • Privacystatement
 • Privacyreglement
 • Verwerkersovereenkomst
 • Toestemmingsverklaring
 • Geheimhoudingsverklaring

 

 

Voor meer informatie en/of prijsopgave kunt u contact opnemen met w.wickering@zorgzakengroep.nl of telefoon 053 – 43 45 490.