Mr. Roel de Leeuw

Mr. Roel de Leeuw

 Mr. Roel de Leeuw

 

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl
Linkedin icon ZZG

Roel de Leeuw is een jurist met een brede kennis van het gezondheidsrecht, in het bijzonder van patiëntenrechten, relatie arts/behandelaar naar de patiënt en levenseindevraagstukken. Daarnaast bekleedt hij verschillende voorzitterschappen van klachtencommissies. Ook heeft hij veel ervaring in kennisoverdracht en het toetsen van kennis, in het het opzetten van klachtenregelingen, klachtencommissies en klachtbehandeling.

Kennisgebieden
  • relatie patiënt-arts
  • relatie instelling-patiënt
  • klachtrecht

 

  • Functie: jurist
  • Opleiding: Privaatrecht en Gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht

 

Diensten
  • ondersteuning van de klachtencommissie bij de afhandeling van klachten
  • advisering op het gebied van klachtrecht in de medische sfeer
  • advisering over gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zoals wat zijn de juridische gevolgen van chronische aandoeningen