Mr. Wim Wickering

Dhr. W. Wickering

 Mr. Wim Wickering

     053 - 43 45 490

     w.wickering@zorgzakengroep.nl
Linkedin icon ZZG

 

Wim studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1985 is hij al werkzaam in de gezondheidszorg. Jarenlang werkte hij als directeur bij een grote zorgverzekeraar, maar hij koos uiteindelijk toch voor het vak van ondernemer. Op deze manier helpt hij bedrijven in de zorg met hun bedrijfsvoering en juridische zaken. "U de zorg, wij de zaken", is zijn credo. Naast zijn werk voor Zorg Zaken Groep is Wim lid van de Raad van Toezicht van Liberein.

Kennisgebieden
 • zorg- en behandelingsovereenkomsten
 • privacy en patiëntdossier
 • relatie patiënt-arts
 • relatie instelling-patiënt
 • NZa aangelegenheden
 • IGZ aangelegenheden
 • vragen over de financiering van de zorg
 • ontwikkelingen in de zorg (wet- en regelgeving)
 • medezeggenschap cliëntenraden
 • klachtrecht
 • tariefstelling en beleidsregels NZa
 • contractering met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren
 • mededinging
 • aanbestedingen
 • collectief ontslag
 • fusie en samenwerkingsverbanden
 • reorganisatie
 • krimp
 • ondernemingsraad

 

Diensten
 • strategiebepaling
 • onafhankelijk voorzitter/gespreksleider
 • ondersteuning naar derden: zorgverzekeraars, gemeenten, inspectie, NZa, ACM
 • opstellen en beoordelen van onder andere zorg- en behandelingsovereenkomsten
 • begeleiding bij fusie, overname en samenwerking
 • overeenkomsten opstellen en beoordelen met betrekking tot de oprichting van vennootschappen: B.V., stichting, maatschap, VOF, CV
 • vertegenwoordiging van patiënten en cliënten
 • onderhandelingen