Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2020

Overzicht van de Coronamaatregelen

 

De impact van het Coronavirus is enorm voor de maatschappij en  zeker ook voor de zorg.
Het kabinet en de uitvoeringsorganisaties hebben tal van maatregelen genomen.
Het doel is om ons allen zo goed als mogelijk is door deze crisis te leiden en de zorg te ondersteunen.
Zo zijn er financiële regelingen: uitstel van betalingen, inkomens tegemoetkoming en bijv. het doorbetalen bij niet geleverde zorg als gevolg van het virus. Daarnaast zij er aanpassingen om door te kunnen functioneren (zoals het CIZ) en vergoeding van digitale consulten. Ook is er uitstel van het indienen van verplichte documenten zoals de jaarverantwoording en de PREM.

Voor een totaaloverzicht van de concrete maatregelen door het kabinet en uitvoeringsorganisaties klikt u hier.

 

Het antwoord op de vraag:
"Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

Actueel, Begrijpelijk en Compleet.
In het digitale handboek is alle wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder beschreven. In eenvoudige taal is duidelijk waar de zorgaanbieder aan moet voldoen, hoe deze eraan kan voldoen en wat de risico's zijn als niet aan de regels wordt voldaan.

Naast de beschrijving is er een verwijzing naar alle bronnen en veel aanvullende informatie.

Digitaal handboek zorg, 7 redenen

  • Alle regels eenvoudig en begrijpelijk beschreven
  • Toegang tot bronnen en veel aanvullende informatie
  • Overal online te benaderen
  • Drie keer per jaar een complete update
  • Ook komende wetgeving
  • Lage kosten, weegt niet op tegen het zelf doen

Opgesteld door ervaren zorgjuristen die in de praktijk van de zorg werkzaam zijn.

Lees hier meer


Tot 1 mei 2020
 hebben we een speciale actie!

 

Tweedaagse opleiding Gezondheidsrecht

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de praktijk van de zorgaanbieder te vertalen.
Aan het eind van deze opleiding bent u op de hoogte van de wet en regelgeving voor de zorgaanbieder en de ontwikkelingen die onlangs geweest zijn en veranderingen die ook nog gaan komen.

VOOR WIE BESTEMD

Deze opleiding is bestemd voor bestuurders, toezichthouders, medewerkers, cliëntenraadsleden en adviseurs betrokken bij zorgaanbieders.

MATERIAAL

U ontvangt een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets alsmede ons Handboek Zorgaanbieder 2020.

Lees hier meer