Nieuwsbrief

'AVG: zin en onzin'
Nieuwsbrief 29 mei 2018

 

AVG: zin en onzin

Afgelopen week was het grote moment daar. Ineens tal van mails om te "klikken" om de nieuwsbrief te kunnen blijven ontvangen.  Maar ook serieuzer: een handtekening te zetten onder de verwerkingsovereenkomst. Ik kreeg zelfs een mail om de verwerkingsovereenkomst goed te keuren die mijn leverancier aanging met een verwerker!
Het leuke is nu dat de regels voor het versturen van de nieuwsbrieven helemaal niet gewijzigd zijn, het is al jaren zo dat "toestemming" al verplicht is of dat er sprake moest zijn van een "gerechtvaardigd belang".

In de vorige nieuwsbrief hadden we het er al over. Het voortdurend om toestemming vragen is nergens voor nodig, soms moet het, maar vaak is er een andere grondslag. Bijvoorbeeld de overeenkomst of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
Wat zorgelijker is dat veel verwerkersovereenkomsten worden aangeboden en deze klakkeloos worden geretourneerd. Vooral vanuit de verwerker zelf opgestelde overeenkomsten vragen om een goede beoordeling, op aansprakelijkheid en verplichtingen van de verwerker.

Ondanks de veelheid aan modellen die er inmiddels zijn merken wij dat er toch veel fouten worden gemaakt en er nog veel onduidelijk is.
Daarom organiseren we nog een keer onze ééndaagse workshop Privacy in de zorg.
Tientallen zorgaanbieders hebben deze workshop al tot volle tevredenheid gevolgd.
De eerstvolgende workshop is op donderdag 7 juni a.s., inschrijven kan nog. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

 

Ondertekening wijziging zorgplan straks niet meer nodig

In Zorgvisie vanochtend het mooie bericht dat de handtekening bij wijziging van het zorgplan straks niet meer nodig is. Begin dit jaar heeft Vilans de uitgave 'Factchecker Registreren in de wijkverpleging, hoe kun je dit verminderen?' gepubliceerd, Zorg Zaken Groep was verantwoordelijk voor de juridische inhoud.  Benieuwd naar deze uitgave, klik hier.
Brancheorganisaties hebben de verplichting opgenomen in hun algemene voorwaarden, daarbij is het zo dat ieder lid van deze organisaties verplicht is de algemene voorwaarden toe te passen. Kortom, de aanpassing van de algemene voorwaarden maakt veel verpleegkundigen gelukkig. Een groot dilemma in het registreren wordt hierdoor weggenomen.

 

Zorg Zaken Groep als uw Functionaris Gegevensbescherming (FG) of ondersteuning van de FG?

Als juridisch specialist voor zorgaanbieders, en zeker op het complexe terrein van de privacy in de zorg, zijn wij reeds bij tal van zorgaanbieders de externe FG of ondersteunen we de FG. Redenen om met de Zorg Zaken Groep in zee te gaan zijn de kennis en ervaring van onze juristen en de gunstige tariefstelling. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Sanne Stappenbeld of Wim Wickering op telefoonnummer 053-4345490 of mail naar info@zorgzakengroep.nl.