Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 31 augustus 2018

 

De zomer, tijd om te investeren in onze dienstverlening  

Terugblikkend op onze zomer, hebben we naast het reguliere werk ook veel gedaan om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

We hebben het Privacyportaal Zorg ingericht. Eén van de eisen van de AVG is dat de FG en de verantwoordelijke voor de privacy op de hoogte zijn van de actuele regelgeving en ontwikkelingen. In het privacyportaal houden we dat bij, daarnaast ondersteunt het volledig de datalekpocedures, inclusief het signaleren en het registreren daarvan.

We hebben de Praktijkpocket Wet langdurige zorg geactualiseerd. In deze praktijkpocket vindt u de wet, het besluit en de regeling met toelichtingen. De praktijkpocket wordt uitgegeven door de Langhenkel Groep en zal in het najaar in druk verschijnen. Voor onze relaties hebben we een aantal pockets gratis beschikbaar. Bent u geïnteresseerd stuur dan even een mail naar maureen@zorgzakengroep.nl dan zenden we u een exemplaar toe (zolang de voorraad strekt).

Met Vilans zijn we druk bezig de uitgave 'Wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale ouderenzorg' en de uitgave 'Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz' te actualiseren. Zodra deze gereed zijn zullen we er in onze nieuwsbrief aandacht aan besteden.

Kwintra® hebben we aanzienlijk uitgebreid.
Kwintra® is een webbased oplossing die we zelf hebben laten ontwikkelen. Met de uitbreiding voldoen zorgaanbieders heel eenvoudig aan de wettelijke eisen en het behalen of behouden van het kwaliteitscertificaat. De wettelijke verplichtingen uit de Wkkgz, de AVG en het Kwaliteitskader zijn in procedures, registraties, documenten en meldingsformulieren opgenomen.
Hier leest u meer over Kwintra® in 27 vragen en antwoorden.
Indien u een demo wenst neemt u dan contact op met maureen@zorgzakengroep.nl. Op dit moment loopt ook de upgrade van de internetapplicatie, waardoor de mogelijkheden voor de gebruikers toenemen. Bestaande gebruikers van Kwintra® zullen we hier apart over informeren

Workshop AVG in de zorg, september 2018

De AVG is weliswaar een feit, toch zijn er nog veel zorgorganisaties die deze nog niet helemaal  ingevoerd hebben. Hoewel de publiciteit wat minder is, is het van groot belang de AVG goed ingevoerd te hebben. De zorgaanbieder met veel privacygevoelige informatie is verplicht de privacybescherming op orde te hebben en de rechten van betrokkenen te respecteren.

Vandaar dat we gemeend hebben om onze succesvolle ééndaagse workshop nogmaals te organiseren bij voldoende belangstelling. De workshop van 11 september gaat zeker door en daar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Na het volgen van de workshop bent u mede aan de hand van onze modellen prima in staat de AVG zelf in te voeren. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier.

FG verplicht of niet? Uitspraak AP geeft nog geen duidelijkheid 

In de AVG is opgenomen dat het verplicht is een FG aan te stellen als sprake is van een 'grootschalige' verwerking van persoonsgegevens de gezondheid betreffend. Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens nu een invulling leek te hebben gegeven, is dit nog maar beperkt het geval.  De vaagheid van de term “grootschalig” duurt dan ook voort.
De AP heeft voor huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg bepaald dat als zij meer dan 10.000 patiënten hebben ingeschreven zij voldoen aan de definitie grootschalig. Apotheken (niet solistisch werkend), ziekenhuizen, zorggroepen en huisartsenposten zijn door de AP eveneens als grootschalig bestempeld.

Alle andere  organisaties (en dat zijn er nogal wat) moeten aan de hand van vier factoren zelf beoordelen of zij grootschalig gegevens verwerken en beargumenteren of zij verplicht zijn een FG aan te stellen en (onder omstandigheden) een DPIA te doen.
Deze factoren zijn:

  • het aantal betrokkenen (het aantal patiënten over wie gegevens worden verwerkt)
  • de hoeveelheid persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de duur van de gegevensverwerking (in de zorg doorgaans vijftien jaar)
  • de geografische reikwijdte van de verwerking.

Een lastige afweging. Voor een cliënt van ons heeft de AP geoordeeld dat deze onder de definitie grootschalig viel, met … 600 cliënten.
De AP heeft toegezegd meer duidelijkheid te zullen gaan geven.