Ondernemingsrecht & contracten

Onze zorgjuristen houden zich onder meer met de volgende zaken bezig:

-   aandeelhoudersovereenkomsten
-   aansprakelijkheidsrecht
-   algemene leveringsvoorwaarden en disclaimers
-   arbeidsovereenkomsten
-   bedrijfsovername (activa/passiva en aandelen)
-   contractenrecht
-   exoneratieclausules
-   faillissementswet
-   franchise
-   fusie en overname
-   geheimhouding
-   hoofd- onderaannemerschap
-   huurrecht
-   intentieverklaringen
-   koop en koop op afstand overeenkomsten
-   mededingingswet
-   overeenkomst van opdracht
-   personenvennootschappen: maatschap, VOF en CV
-   rechtspersonen: B.V., stichting en coöperatie
-   samenwerking mono- multidisciplinair
-   scheiden wonen en zorg
-   statuten
-   vertegenwoordiging

Onze zorgjuristen helpen u graag bij:

-   juridische advisering over ondernemingsrecht & contracten
-   het opstellen van overeenkomsten
-   het beoordelen van overeenkomsten
-   ondersteuning bij fusie en overname
-   oprichten van personenvennootschappen
-   oprichten van rechtspersonen

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze juristen van Zorg Zaken Groep, w.wickering@zorgzakengroep.nl of telefoon 053 - 43 45 490.