Opleidingen oud

Samenwerking met het gerenommeerde opleidingsinstituut Langhenkel

In samenwerking met het gerenommeerde opleidingsinstituut Langhenkel zijn de volgende opleidingen ontwikkeld:

 1. Workshop cliënt- en patiëntrechten in de zorg, hoe zit het nou echt?
 2. Workshop tussen wal en schip in de zorg

Uiteraard zijn deze opleidingen ook in company te volgen.

Bekijk hier alle opleidingen

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in de zorg? Schijf u nu in voor onze cursussen, workshops en opleidingen! Ontvang een overzicht van de gehele zorg!

Workshop 'Cliënt- en patiëntrechten in de zorg'

Workshop client- en patienrechten in de zorg

Start: 7 december 2016 (Rosmalen)

Workshop 'Tussen wal en schip in de zorg'

Start: 12 december 2016 (Zwolle)

         Opleidingen: Universiteit Twente

Opleidingen

Start: 1 december 2016

Een eigen college Gezondheidsrecht in de vorm van een workshop

Vanuit de juridische theorie naar een vertaling in de gezondheidszorgpraktijk. Theorie en praktijk, dat is kort gezegd de basis voor de opleidingen, trainingen en workshops van de Zorg Zaken Groep.

We bespeuren dat er veelal praktisch kennis aanwezig is in zorgorganisaties over het recht, maar helaas ook dat het juridisch rammelt en soms zelfs in strijd is met de wet- en regelgeving.

In company trainingen en workshop

We verzorgen met veel plezier in company trainingen en workshops over onderstaande onderwerpen. Dit is veelal maatwerk en we gebruiken daarin verschillende werkvormen.

Wim Wickering en Lilly Wijnbergen verzorgen opleidingen op het gebied van het gezondheidsrecht.

Technisch geneeskundestudenten aan de Universiteit Twente krijgen in twee kwartielen het vak Gezondheidsrecht door Wim gedoceerd.

Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn:

 • De kwaliteitseisen in de zorg, de Wet BIG en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
 • De rechten van de patiënt, cliëntenrechten in de zorg
 • Privacy, wilsonbekwaamheid en gedwongen opname/behandeling
 • De geneeskundige behandelovereenkomst
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Begin en einde van het leven
 • Medische aansprakelijkheid
 • Rechtshandhaving en tuchtrecht
 • Nieuwe technologieën, Nederlandse en Europese regelgeving
 • Manipulatie van het menselijk leven
 • Intellectueel eigendom in de zorg
 • Structuur en financiering van de zorg
 • Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet
 • Marktordening en mededinging