Opleidingen

Opleidingen en trainingen voor de zorgsector

Onze ervaring is dat veel zorgorganisaties worstelen met de juridische zaken in hun bedrijfsvoering. Toch is het erg belangrijk dat deze zaken op orde zijn en dat alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Zeker als het gaat om zaken waar de Inspectie streng op toeziet.
Om ondernemers of medewerkers in de zorgsector te helpen bij het goed organiseren van de juridische bedrijfsvoering, verzorgen we opleidingen en trainingen speciaal voor de zorgsector. Dit is veelal maatwerk en waar gewenst in company.
Wim Wickering verzorgt regelmatig opleidingen, workshops en trainingen voor zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast was hij docent gezondheidsrecht op de Universiteit Twente.

 

Workshop tussen wal en schip in de zorg

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de Wet Langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de overlappingen en hiaten tussen deze wetten. Lees verder.

Workshop cliënt- en patiëntrechten in de zorg, hoe zit het nou echt?

Er is zoveel onduidelijkheid over de rechten van de patiënt en de cliënt in de (langdurige) zorg, dat er al snel fouten worden gemaakt. Schending van deze rechten kan ernstige gevolgen hebben. Lees verder.

Workshop Zvw en Wlz in één dag

De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) regelen en verzekeren bijna alle zorg in Nederland. Maar er zijn ook raakvlakken met de Wmo en de Jeugdwet. Welke wet vergoedt nu welke zorg, welke instanties zijn er betrokken en hoe werkt het nu? Allemaal vragen waar in één dag antwoord op wordt gegeven. Lees verder.

Workshop gezondheidsrecht in één dag

In één dag maakt u kennis met het gezondheidsrecht. Deze cursus voorziet in een algemene basiskennis. Na afloop van deze cursus weet u onder meer welke rechten een patiënt heeft, wanneer er sprake is van een behandelingsovereenkomst en hoe een behandelaar moet handelen bij wilsonbekwaamheid van een patiënt. Lees verder.

In Company workshop op maat

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.