Aanbesteden in de Wlz (Wet langdurige zorg)

Workshop Aanbesteden in de WLZ (Wet langdurige zorg)

 

ALGEMEEN

We hebben deze nieuwe workshop ontwikkeld, omdat we veel vragen krijgen over de aanbesteding van de Wlz.

Veel aanbieders uit de Wlz willen van het PGB af en gaan contracteren met het zorgkantoor. Ook zal in 2021 het beschermd wonen van de gemeente voor een groot deel overgaan naar de Wlz.

Dit is voor ons reden geweest om deze workshop te ontwikkelen. We geven hierin uitleg over de Wlz en de aanbesteding. Wat zijn de eisen, waar moet u op letten, hoe kan de zorginstelling aan de eisen voldoen. Tips, praktische ondersteuning en een handig naslagwerk om de aanbesteding ter hand te kunnen nemen en verantwoorde keuzes te maken.

De Wlz kent naast het PGB verschillende andere vormen om de zorg te verzilveren, zoals de zorg in een instelling of bij de cliënt thuis. Dit kan met een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis.

INHOUD WORKSHOP

De workshop is gericht op de uitleg van de Wlz en de aanbesteding bij het zorgkantoor.

In één dag komt het volgende aan de orde:

 • Wlz, hoe werkt het en wat wordt vergoed;
 • Het zorgkantoor;
 • Hoe werkt de indicatiestelling;
 • Zorgprofielen: VV, VG en GGZ;
 • Meerzorg en extra kosten thuis;
 • Verblijf in een instelling, Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis;
 • Voor- en nadelen van het PGB;
 • Hoe werkt het aanbesteden bij het zorgkantoor;
 • Welke eisen zijn er en hoe voldoet de aanbieder eraan;
 • WTZi
 • Do’s and dont’s bij de aanbesteding;
 • Praktische tips en handreikingen.

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de praktijk van de zorgaanbieder te vertalen.
Aan het eind van de dag kent u de hoofdlijnen van Wlz, kunt u afgewogen een keuze maken of u al dan niet gaat aanbesteden en kunt u aan de slag met de aanbesteding.

VOOR WIE BESTEMD

Deze workshop is bestemd voor zorgaanbieders die kennis willen hebben van de Wlz en de aanbesteding bij het zorgkantoor.

 VOUCHER VAN  € 150,--

U ontvangt per deelnemende zorgaanbieder een voucher van € 150,-- exclusief BTW om bij ons te besteden aan ondersteuning of meelezen bij uw aanbesteding. Bij meerdere deelnemers aan de workshop van dezelfde organisatie wordt de voucher met
€ 50,-- per extra deelnemer verhoogd.

MATERIAAL

U ontvangt een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets en informatie voor het doen van de aanbesteding.

DUUR

Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur in Enschede of Amersfoort.

Het aantal deelnemers van de workshop maximeren we op 15. Onze ervaring is dat naast de inhoud ook de onderlinge interactie tussen de deelnemers als bijzonder waardevol wordt beoordeeld.

DATA/LOCATIE

De cursus wordt aangeboden op de volgende dagen:

Enschede:   dinsdag 3 maart 2020 en donderdag 9 april 2020 (op loopafstand van het centraal station)

Amersfoort: woensdag 4 maart 2020 en donderdag 16 april 2020.

CURSUSPRIJS

€ 495,-- exclusief BTW, inclusief koffie/thee, versnaperingen en een lunch.
Tevens ontvangt u een cursusmap en een voucher van € 150,-- (exclusief BTW) om te besteden bij ons voor eventuele ondersteuning/ meekijken met de aanbesteding.

BEWIJS VAN DEELNAME

U ontvangt na enkele weken een bewijs van deelname.

IN COMPANY

Deze workshop kan ook in company op maat van uw organisatie. Neemt u hiervoor contact op met ons. Dit kan ook via het aanmeldingsformulier.

VOORWAARDEN

Door opgave via het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals die op al onze overeenkomsten van toepassing is.

Na aanmelding ontvangt u een factuur die vóór de cursusdatum voldaan moet zijn. Bij eventuele verhindering kunt u een vervanger sturen.

AANMELDING:

  Selecteer uw gewenste datum / informatie over:

  Aanhef
  Dhr.Mw.

  Voornaam *

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Titel

  Organisatie *

  Functie *

  Telefoon *

  E-mailadres *

  Vragen en/of opmerkingen of de naam van evt. collega('s)