Arbeidsrecht en ZZP-er

Workshop Arbeidsrecht en zzp-er voor de zorgaanbieder

 

ALGEMEEN

Het arbeidsrecht en cao regelen wat kan en niet kan richting de medewerkers. Wat zijn de rechten en plichten, hoe ga je om met disfunctionerende medewerkers of zieke medewerkers. Wat kan wel en wat niet! Ook de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft grote gevolgen voor de zorgaanbieder. Belangrijk om goed om te hoogte te zijn van de do’s and dont’s en ook het werken met ZZP-ers kent valkuilen. Daarom deze workshop, waar zeker ook de gelegenheid is om een eigen casus in te brengen.

INHOUD workshop

De workshop is gericht op de uitleg van de wet- en regelgeving en de omgang van de zorgaanbieder als werkgever met het nieuwe arbeidsrecht. Daarnaast komen de aspecten van het werken met ZZP-ers aan de orde en de fiscale aspecten hiervan. De deelnemers kunnen vooraf een eigen casus inbrengen en indien deze voor de deelnemers interessant zijn zullen deze besproken worden in de workshop.

Het programma is als volgt:

 • Arbeidsrecht en cao’s
 • Wijzigingen WAB en gevolgen voor de zorgaanbieder, o.a. de oproepovereenkomst.
 • De disfunctionerende medewerker
 • De arbeidsongeschikte medewerker en de Wet poortwachter
 • De arbeidsovereenkomst
 • De vaststellingsovereenkomst
 • Werken met ZZP-ers, schijnzelfstandigheid
 • Actualiteiten
 • Casussen van ons en van de deelnemers.

 

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de praktijk van de zorgaanbieder te vertalen.
Aan het eind van deze opleiding bent u op de hoogte van de wet en regelgeving voor de zorgaanbieder en de ontwikkelingen die onlangs geweest zijn en veranderingen die ook nog gaan komen.

VOOR WIE BESTEMD

Deze workshop is bestemd voor leidinggevenden en HR-medewerkers van zorgaanbieders.

MATERIAAL

U ontvangt een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets, alsmede achtergrondinformatie.

DUUR

Eén dag van 9.30 uur tot 16.30 uur in Enschede en Amersfoort.

Het aantal deelnemers van de workshop maximeren we op 15. Onze ervaring is dat naast de inhoud ook de onderlinge interactie tussen de deelnemers als bijzonder waardevol wordt beoordeeld.

DATA/LOCATIE

De cursus wordt aangeboden op de volgende dagen:

Enschede op 21 april 2020;

Amersfoort op 1 oktober 2020.

CURSUSPRIJS

€ 495,-- exclusief BTW, inclusief koffie/thee, versnaperingen en een lunch.
Tevens ontvangt u een cursusmap.

BEWIJS VAN DEELNAME

U ontvangt na enkele weken een bewijs van deelname.

IN COMPANY

Deze workshop kan ook in company op maat van uw organisatie. Neemt u hiervoor contact op met ons. Dit kan ook via het aanmeldingsformulier.

VOORWAARDEN

Door opgave via het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden (zie hier) zoals die op al onze overeenkomsten van toepassing is.
Na aanmelding ontvangt u een factuur die vóór de cursusdatum voldaan moet zijn. Bij eventuele verhindering kunt u een vervanger sturen.

AANMELDINGSFORMULIER:

  Selecteer uw gewenste datum

  Aanhef
  Dhr.Mw.

  Voornaam *

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Titel

  Organisatie *

  Functie *

  Telefoon *

  E-mailadres *

  Vragen en/of opmerkingen