Opleiding gezondheidsrecht

Opleiding gezondheidsrecht voor de zorgaanbieder

 

ALGEMEEN

Het gezondheidsrecht is veelomvattend. We hebben deze opleiding gemaakt, omdat de zorgaanbieders goed geïnformeerd moeten zijn over de verplichtingen die volgen uit het gezondheidsrecht.
Onze universitair docent en juridisch adviseurs van vele zorgaanbieders zijn prima in staat het gezondheidsrecht op een toegankelijke manier uit te leggen. Deze tweedaagse opleiding geeft een goed overzicht van alle gezondheidsrechtelijke wet- en regelgeving, maar ook de nieuwe en komende wetgeving. Naast de presentatie ontvangen de deelnemers ons handboek voor de zorgaanbieder.

INHOUD opleiding

De opleiding is gericht op de uitleg van de wet- en regelgeving ten behoeve van de zorgaanbieders. De indeling van ieder onderwerp is als volgt: wat regelt de wet, hoe kun je aan de wet voldoen en wat (kunnen) de gevolgen zijn als je je niet aan de wet houdt

Het programma is als volgt:

Dag 1.

Kwaliteit van de zorg

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
Wet BIG
Medicatiebeleid
Voedselveiligheid
Kwaliteitskaders
Toetsingskaders IGJ
Ontwikkelingen en nieuwe wetgeving

Financiering van de Zorg

Wet langdurige zorg
Zorgverzekeringswet
Wmo 2015
Jeugdwet
Wet marktordening gezondheidszorg
Ontwikkelingen en nieuwe wetgeving

Dag 2.

Patiënten en cliënten

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet Zorg en dwang
Wet verplichte GGZ
Vertegenwoordiging, curatele, bewind en mentorschap
Ontwikkelingen en nieuwe wetgeving

Organisatie en bedrijfsvoering van de zorgaanbieder

Wet Toelating Zorginstellingen
Jaarverantwoording Zorg
Governancecode Zorg 2017
Wet normering topinkomens
Rechtsvormen in de zorg
Fusie en overname in de zorg
Privacy in de zorg
Ontwikkelingen en nieuwe wetgeving

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de praktijk van de zorgaanbieder te vertalen.
Aan het eind van deze opleiding bent u op de hoogte van de wet en regelgeving voor de zorgaanbieder en de ontwikkelingen die onlangs geweest zijn en veranderingen die ook nog gaan komen.

VOOR WIE BESTEMD

Deze opleiding is bestemd voor bestuurders, toezichthouders, medewerkers, cliëntenraadsleden en adviseurs betrokken bij zorgaanbieders.

MATERIAAL

U ontvangt een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets alsmede ons Handboek Zorgaanbieder 2020.

DUUR

Twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur in Enschede en Amersfoort.

Het aantal deelnemers van de opleiding maximeren we op 15. Onze ervaring is dat naast de inhoud ook de onderlinge interactie tussen de deelnemers als bijzonder waardevol wordt beoordeeld.

DATA/LOCATIE

De cursus wordt aangeboden op de volgende dagen:

Amersfoort: donderdag 29 oktober 2020 en donderdag 12 november 2020

CURSUSPRIJS

€ 925,-- exclusief BTW, inclusief koffie/thee, versnaperingen en een lunch.
Tevens ontvangt u een cursusmap en ons Handboek Zorgaanbieder 2020.

BEWIJS VAN DEELNAME

U ontvangt na enkele weken een bewijs van deelname.

IN COMPANY

Deze opleiding kan ook in company op maat van uw organisatie. Neemt u hiervoor contact op met ons. Dit kan ook via het aanmeldingsformulier.

VOORWAARDEN

Door opgave via het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals die op al onze overeenkomsten van toepassing is.

Na aanmelding ontvangt u een factuur die vóór de cursusdatum voldaan moet zijn. Bij eventuele verhindering kunt u een vervanger sturen.

AANMELDEN / VRAGEN

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website of door contact op te nemen met ons op telefoonnummer 053 - 4345490. Ook beantwoorden we graag uw eventuele vragen. 

Selecteer uw gewenste datum / informatie over:

Aanhef
Dhr.Mw.

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Titel

Organisatie *

Functie *

Telefoon *

E-mailadres *

Vragen en/of opmerkingen of de naam van evt. collega('s)