privacy
Opleidingen voor de zorgaanbieder

Waarom onze workshops en opleidingen voor de zorgaanbieder? Onze ervaring is dat veel zorgorganisaties worstelen met de juridische zaken in hun bedrijfsvoering.
Toch is het erg belangrijk dat deze zaken op orde zijn en dat u voldoet (en blijft voldoen) aan de wet- en regelgeving. Zeker als het gaat om zaken waar de Inspectie streng op toeziet.

De juristen van de Zorg Zaken Groep ondersteunen zorgaanbieders op juridisch gebied. We hebben echter ook opleidingen  en workshops in eigen beheer ontwikkeld. Deze zijn digitaal, op (onze) locatie of kunnen in company, op maat, worden gegeven. Hieronder vindt u onze opleidingen.

De tevredenheid van de deelnemers aan onze opleidingen en workshops is hoog, een gemiddeld cijfer van 8,7!
Deze hoge score is vooral gebaseerd op de toegankelijke manier van doceren, we leggen in normale mensentaal de materie uit. Daarnaast zoeken we altijd de verbinding naar de zorgaanbieder en de toepasbaarheid voor de deelnemer.

Een aantal opleidingen voor de zorgaanbieder worden hier toegelicht:


Workshops bestuur en toezichthouden

Voor bestuurders en toezichthouders van zorgaanbieders hebben wij een tweetal incompany workshops ontwikkeld.

Starten met de raad van commissarissen

In deze workshop ligt het accent op de rollen en verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en het bestuur. Hoe wordt de samenwerking vorm gegeven en wat zijn belangrijke thema’s die spelen.  Als basis gaan we uit van de vier rollen van de raad van commissarissen.

Wetten en regels in de zorg t.b.v. de raad van commissarissen

In deze workshop worden de regels die voor de zorgaanbieder van belang zijn toegelicht. Niet saai of heel juridisch maar juist heel praktisch. Ook de nieuwe en ophanden zijnde regels worden uiteraard besproken, waarbij de gevolgen ervan voor de zorgaanbieder uiteraard aan de orde komen.

Voor meer informatie klik hier.


Opleiding Gezondheidsrecht

In deze opleiding worden de cursisten geïnformeerd over alle belangrijke aspecten van de wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder. U weet waar u aan moet voldoen en wat de eisen zijn.
De opleiding bestaat uit vier modules van één dagdeel, die ook afzonderlijk te volgen zijn (klik hier voor meer informatie).

opleidingen voor zorgaanbieders


Workshop Wet zorg en dwang 

De onvrijwillige zorg is per 1 januari 2020 geregeld in de Wet zorg en dwang. In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op de verplichtingen, het stappenplan, procedures, en de do’s en dont’s van deze nieuwe wet (klik hier voor meer informatie).

opleiding


Incompany workshop op maat

Al onze workshops en opleidingen voor de zorgaanbieder zijn zeer geschikt voor een incompany opleiding. Met u stellen we vast hoe en wat we aan de orde gaan stellen. Maatwerk, voor het hoogste resultaat. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.