Overeenkomsten
Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet worden, de looptijd, wanneer de overeenkomsten in de zorg beëindigd kunnen worden etc.

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze worden door ons opgesteld en wij dragen er zorg voor dat deze notarieel worden verleden.

Wegwijzer bedrijfsvoering

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd geïnformeerd over de verplichtingen en de laatste ontwikkelingen.