Overeenkomsten
Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet worden, de looptijd, wanneer de overeenkomsten in de zorg beëindigd kunnen worden etc.

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze worden door ons opgesteld en wij dragen er zorg voor dat deze notarieel worden verleden.