Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet worden, de looptijd, wanneer de overeenkomsten in de zorg beëindigd kunnen worden etc.