Privacy in de zorg / AVG

We hebben tal van organisaties geholpen bij het invoeren van de AVG in instelling of praktijk. Tientallen zorgaanbieders hebben onze workshops gevolgd en gebruiken onze modellen. We hebben in company cursussen gegeven om het privacy bewustzijn te verhogen onder medewerkers en zijn voor verschillende organisaties de externe FG.

 

Wat is nodig en waarom?

Iedere zorgaanbieder beschikt over persoonsinformatie die extra beveiligd moet worden.

Recentelijk is de AVG van kracht geworden. Hierdoor zijn de verplichtingen van iedere zorgaanbieder aanzienlijk toegenomen. Naast de AVG zijn er andere wetten van toepassing zoals de WGBO en de regels omtrent de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens.

De regels zijn niet eenvoudig, maar iedere zorgaanbieder moet er wel aan voldoen.

De zorgaanbieder is verplicht een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen als sprake is van grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (>10.000 patiënten) of als er meer dan 250 medewerkers werkzaam zijn. De FG is de onafhankelijk adviseur op het gebied van privacy en datalekken. Deze kan in dienst zijn maar ook extern worden ingehuurd.

Wat bieden wij?

Als specialist in de het recht van de zorg krijgen we veel vragen en opdrachten over de privacywetgeving. Wij bieden het volgende:

Invoeren van de AVG in de instelling of praktijk

Hoewel de wet al weer enige tijd van kracht is nog niet iedereen klaar met de invoering ervan. Wij ondersteunen zorgaanbieders bij de invoering van de AVG en dragen zorg voor het vullen van de verplichte registraties. Voor onze pakketten voor de invoering klik hier als u een zorgorganisatie bent met maximaal vijftig medewerkers. Heeft u meer medewerkers klik dan hier.

Incompany workshops AVG in de zorg

Wij kunnen voor zorgaanbieders workshops verzorgen over alle aspecten van de AVG, van implementatie tot uitvoering.
De laatste ontwikkelingen worden doorgenomen en typische knel- en vraagstukken vanuit de praktijk kunnen aan de orde worden gesteld.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een workshop op maat voor uw organisatie.

Externe Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Wij kunnen de externe FG voor u zijn, wij beoordelen dan de privacymaatregelen die de zorgaanbieder heeft genomen, ondersteunen bij meldingen van datalekken en bij de uitvoering van een DPIA. Daarnaast kunt u een beroep doen op onze expertise op het gebied van privacy vraagstukken.

Ondersteuning van de FG en/of de privacy-verantwoordelijke

Het is soms handig om terug te kunnen vallen op de deskundigheid en ervaring van een derde partij. Daarnaast houden we de wetten, regels en ontwikkelingen bij en stellen deze beschikbaar voor de zorgaanbieder met Quintra.

Met Quintra beschikt u over alle wetten en regels en kunnen uw medewerkers pre meldingen doen van datalekken of issues melden op het gebied van de privacy in uw organisatie.

Opstellen en beoordelen van documenten

Wat er uitspringt zijn de verwerkersovereenkomsten. Velen tientallen hebben we opgesteld en beoordeeld. Onderschat het belang niet, zeker waar het gaat om de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast zijn wij u graag van dienst bij het opstellen en beoordelen van Privacy statements, Cookiebeleid, clausules in zorgovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

 

Wilt u meer informatie neem u dan contact op.

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer