De privacy in de zorg, de AVG, is geregeld in verschillende wetten en regels waaraan iedere zorgaanbieder moet voldoen.