handboek
Privacy in de zorg

De privacy in de zorg is geregeld in verschillende wetten en regels, waarvan sinds mei 2018  de AVG een belangrijke bijdrage levert. Naast de AVG gaat het in de zorg om de Wgbo, de wkkgz, maar ook de financieringswetten en de regelgeving over digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Wat is nodig en waarom?

Iedere zorgaanbieder beschikt over bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van de cliënten/patiënten.

De regels zijn niet eenvoudig, maar iedere zorgaanbieder moet er wel aan voldoen.

De zorgaanbieder is verplicht een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen als sprake is van grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (>10.000 patiënten) of als er meer dan 250 medewerkers werkzaam zijn. De FG is de onafhankelijk adviseur op het gebied van privacy en datalekken. Deze kan in dienst zijn maar ook extern worden ingehuurd.

Wat bieden wij?

Als specialist in de het recht van de zorg krijgen we veel vragen en opdrachten over de privacywetgeving. Wij bieden het volgende:

Invoeren van de AVG in de instelling of praktijk

Hoewel de privacywet al weer enige tijd van kracht is nog niet iedereen klaar met de invoering ervan. Wij ondersteunen zorgaanbieders bij de invoering van de AVG en dragen zorg voor het vullen van de verplichte registraties.

Incompany workshop AVG in de zorg

Wij kunnen voor zorgaanbieders workshops verzorgen over alle aspecten van de privacy in de zorg, van implementatie tot uitvoering.
De laatste ontwikkelingen worden doorgenomen en typische knel- en vraagstukken vanuit de praktijk kunnen aan de orde worden gesteld.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een workshop op maat voor uw organisatie.

Externe Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Wij kunnen de externe FG voor u zijn, wij beoordelen dan de privacymaatregelen die de zorgaanbieder heeft genomen, ondersteunen bij meldingen van datalekken en bij de uitvoering van een DPIA. Daarnaast kunt u een beroep doen op onze expertise op het gebied van privacy vraagstukken.

privacy in de zorg

Ondersteuning van de FG en/of de privacy-verantwoordelijke

Het is soms handig om terug te kunnen vallen op de deskundigheid en ervaring van een derde partij.

Opstellen en beoordelen van documenten

Wat er uitspringt zijn de verwerkersovereenkomsten. Velen tientallen hebben we opgesteld en beoordeeld. Onderschat het belang niet, zeker waar het gaat om de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast zijn wij u graag van dienst bij het opstellen en beoordelen van Privacy statements, Cookiebeleid, clausules in zorgovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

Wilt u meer informatie neem u dan contact op.