Privacy Proof – AVG 2018

Privacy Proof in de zorg.
Bent u klaar voor de AVG 2018? 

De juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn gespecialiseerd in de zorg en weten precies wat u nodig heeft om te voldoen aan de nieuwe privacyregels. Wij kunnen u helpen om aan de wetgeving te voldoen. 

Onderschat het risico van het niet voldoen aan de AVG niet! Zorgaanbieders groot en klein moeten op 25 mei echt zoveel mogelijk aan de AVG voldoen. Het risico van boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens is dan misschien niet zo groot in 2018. Wat belangrijker is … u loopt een aanzienlijk aansprakelijkheidsrisico, u voldoet immers niet aan de wet!! De extra rechten van patiënten/cliënten moeten zijn geïmplementeerd en de privacy moet worden gegarandeerd, de rechter kan niet anders dan aan de wet toetsen. Daarbij komt dat door alle publicitaire acties het privacy bewustzijn van de gemiddelde consument aanzienlijk toeneemt. Deze zal steeds minder accepteren dat zijn rechten niet waargemaakt kunnen worden of dat zijn privacy onrechtmatig wordt geschonden.

Waar ook rekening mee moet worden gehouden is dat de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten in hun aanbestedingen zullen eisen dat u voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Kortom, een coulante AP is fijn. Er zijn echter belangrijke redenen om wel op tijd klaar te zijn.

Bij de invoering van de AVG in de zorginstelling of praktijk komt veel meer kijken dan in veel andere organisatie. Er gelden extra eisen want er wordt gewerkt met bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en het BSN. Naast de AVG zijn er ook nog andere wetten van toepassing die iets regelen over de privacy. Wat dacht u bijvoorbeeld van de wettelijke verplichte procedure om incidenten te melden. Hoe ga je daar nu mee om in het kader van de privacy?

Tijd voor actie!
Wij adviseren u om op tijd in actie te komen.

Voor de kleine zorgaanbieder
We hebben een aanpak voor de kleine zorgaanbieder, tot zo'n vijftig medewerkers. Hierbij gaan we uit van onze voorgeprogrammeerde standaardmodellen die we op maat maken voor de praktijk of instelling. Over onze aanpak voor de kleine aanbieder leest u hier.

Voor de grote zorgaanbieder
De grote zorgaanbieders (vanaf zo'n 50 medewerkers) hebben meer behoefte aan maatwerk. Natuurlijk kan ook hier gebruik gemaakt worden van onze modellen. Voor de grotere organisaties is het goed regelen van de privacy in alle facetten van belang, daarbij komt dat de 'zwakste schakel' in de privacy (de medewerkers) nadrukkelijk moeten worden meegenomen. Over onze aanpak voor de grote aanbieder leest u hier.

Workshop Privacy in de zorg
We hebben een ééndaagse workshop ontwikkeld voor de zorg. Hierin wordt de AVG voor de zorg uitgelegd, de relatie met de andere zorgwetgeving komt nadrukkelijk aan bod. U ontvangt documentatie met modellen, zodat u na de workshop prima zelf aan de slag kunt. Op de dag zelf maken we een begin met uw eigen verwerkingsregister! Meer over de workshop en de inschrijving leest u hier.