Publicaties

Digitaal Handboek Zorg

 

Een must voor iedere zorgaanbieder, bijgewerkt tot juli 2022. 

Voor de zorgaanbieder, groot en klein, hebben we alle regels op een duidelijke manier uitgelegd.
Geen moeilijke juridische teksten, maar overzichtelijk in duidelijke taal.
Wat zijn de verplichtingen en vooral hoe kan de zorgaanbieder aan de regels voldoen. Ook uitleg over de regels zelf maken dit handboek als een must voor iedere zorgaanbieder.

Het Digitaal Handboek Zorg is overzichtelijk, actueel en volledig!

Lees meer en bestel

 

 

Handboek Wet zorg en dwang

We hebben het handboek Wet zorg en dwang ontwikkeld. In dit handboek treft u de wetgeving en de toelichting erop aan. We verstrekken deze aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze ook bij ons bestellen.

Dit handboek ondersteunt de zorgaanbieder bij het invoeren van de Wzd in de eigen zorgorganisatie.

Het bevat de regelgeving met toelichting en is bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen van januari 2022.

Lees meer en bestel

 

 

 

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg

en

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz

Zorgverleners leveren graag kwalitatieve zorg met aandacht voor de cliënt. Regels en protocollen zijn opgesteld over de manier van registreren om hen in
dit doel te ondersteunen. Deze regels kunnen ontstaan uit de wet of vanuit organisatie-afspraken. Het naleven van alle regels kan ervoor zorgen dat een zorgverlener minder tijd voor de cliënt heeft. Daarom is het belangrijk om te weten welke regels verplicht zijn voor de zorg van de cliënt. Zodat alleen het noodzakelijke wordt geregistreerd. Op deze manier registreert een zorgverlener alleen dat wat bijdraagt aan de kwalitatieve zorg en kan hij (meer) persoonlijke aandacht geven aan de cliënt.

Deze overzichten laten zien welke registraties verplicht zijn vanwege wet- en regelgeving. Met als doel discussie te stimuleren binnen zorgorganisaties over regels en protocollen die niet verplicht zijn. Hiermee willen we duidelijkheid geven over de herkomst en verplichting van regels, nut en noodzaak. En we bieden tips over waar ruimte zit om processen te veranderen en zo administratieve lasten te verminderen.
Goede persoonsgerichte en veilige zorg. Met regels en registraties die daarbij helpen. Daar gaan we voor!

 

Factchecker Registreren in de wijkverpleging. 

Goede persoonsgerichte en veilige zorg. Met regels en registraties die daarbij helpen.
Daar gaan we voor!