Publicaties

Door gratis onze publicaties te downloaden krijgt u antwoorden op interessante vraagstukken over de zorg.

Als wijkverpleegkudige ben je steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. De registratiedruk lijkt alleen maar toe te nemen en roept vragen op.
Hoe kun je dit verminderen?

Zorgaanbieders en begeleiders die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg zijn steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. Veel van deze registraties volgen niet uit de wet, maar worden door andere partijen verplicht gesteld. Hierdoor hebben begeleiders minder tijd voor hun cliënten. Zorg Zaken Groep en Vilans vinden dat dit anders kan en hebben daarom in het overzicht van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz geschreven.

Zorgaanbieders en zorgmedewerkers in de langdurige intramurale zorg zijn steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. Veel van deze registraties volgen niet uit de wet, maar worden door andere partijen verplicht gesteld. Hierdoor hebben zorgmedewerkers minder tijd voor hun cliënten. Zorg Zaken Groep en Vilans vinden dat dit anders kan en hebben daarom het overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg geschreven.

ICT begint in de zorg een steeds grotere rol te spelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier en ook medische app's zijn niet meer weg te denken. Bij deze ICT-toepassingen worden geregeld ook persoonsgegevens ingevoerd, maar daarbij wordt wel eens vergeten dat de wetgeving eisen stelt aan deze "verwerking van persoonsgegevens". Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens aangescherpt met de meldplicht voor datalekken, een goed moment om te controleren of u zich wel aan de wet en regelgeving houdt. ICT-recht gaat echter verder dan datalekken, het is verstandig om ook aandacht te besteden aan onderwerpen als de elektronische handtekening, bewerkersovereenkomst, intellectuele eigendomsrechten en de Cloud. Op deze onderwerpen zal in deze publicatie worden ingegaan.

In een tweetal publicaties wordt de Mededingingswet toegelicht. Wat mag wel en wat vooral niet in de samenwerking tussen zorgorganisaties. Een publicatie gaat uit van de eerste lijns praktijken in de zorg en de ander handelt over zorginstellingen.

Op 1 januari 2015 is de hervorming van de langdurige zorg doorgevoerd. In deze publicatie is beschreven wat de wijzigingen zijn en hoe het overgangsrecht luidt.

De coöperatie blijkt een prima rechtsvorm in de zorg. Zelfstandige zorgorganisaties/praktijken kunnen met behoud van hun eigen identiteit toch een aantal zaken gezamenlijk oppakken. In deze publicatie worden de aspecten van de coöperatie in de zorg uitgebreid toegelicht.

In deze publicatie is uitgebreid beschreven welke eisen er gesteld worden aan fusies in de zorg. Welke documenten er moeten worden opgesteld, de rol van de medezeggenschap en ACM en NZa is op een toegankelijke wijze toegelicht.

 

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het overzicht wettelijk verplichte registraties V&V?
Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier