Publicaties

Handboek Zorgaanbieder 2020

Handboek voor de zorgaanbieder.

Een must voor iedere zorgaanbieder, bijgewerkt tot en met januari 2020. 

Voor de zorgaanbieder, groot en klein, hebben we alle regels op een duidelijke manier uitgelegd.
Geen moeilijke juridische teksten, maar overzichtelijk in duidelijke taal.
Wat zijn de verplichtingen en vooral hoe kan de zorgaanbieder aan de regels voldoen. Ook uitleg over de regels zelf maken dit handboek als een must voor iedere zorgaanbieder.

Het Handboek Zorgaanbieder 2020 is overzichtelijk, actueel en volledig

Lees meer en bestel

 

 

Handboek Wet zorg en dwangHandboek Wet zorg en dwang

We hebben het handboek Wet zorg en dwang ontwikkeld. In dit handboek treft u de wetgeving en de toelichting erop aan. We verstrekken deze aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze ook bij ons bestellen.

Dit handboek ondersteunt de zorgaanbieder bij het invoeren van de Wzd in de eigen zorgorganisatie.

Het bevat de regelgeving met toelichting en is bijgewerkt tot en met de laatste wijzigingen van januari 2020.

Lees meer en bestel

 

 

 

Overzicht wet- en regelgeving voor zorgaanbieders

De wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder is omvangrijk. Er zijn veel verplichtingen en eisen die in tal van wetten beschreven staan. Toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens, toetsen aan de wetgeving. Het is dus belangrijk dat de zorgaanbieder op de hoogte is. Maar ook veel andere wetgeving is voor de zorgaanbieder van belang.
Op verzoek van Branchevereniging Kleinschalige Zorg, BVKZ, heeft Zorg Zaken Groep alle relevante wetgeving voor de zorgaanbieder in beeld gebracht.

In dit overzicht zijn alle wetten in eenzelfde structuur weergegeven:

Waarom deze wet
Wat regelt de wet
Op wie is de wet van toepassing
Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder
Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen
Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt

De uitgave is in opdracht van BVKZ door de Zorg Zaken Groep vervaardigd en is slechts beschikbaar voor de leden van BVKZ, voor eigen gebruik. Indien u lid bent (of wenst te worden) kunt u hier een exemplaar aanvragen.

 

Praktijkpocket Wet langdurige zorg

Voor De Langhenkel Groep hebben wij de praktijkpocket Wet langdurige zorg geactualiseerd.
In deze pocket  zijn naast de wetteksten tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen.

De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar noodzakelijk voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

De pocket is te bestellen via De Langhenkel Groep.

 

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz

Het registreren in de zorg lijkt alleen maar toe te nemen. Begeleiders in de gehandicaptenzorg zijn steeds meer tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd die ze liever met hun cliënten doorbrengen.
Met dit overzicht willen we helderheid bieden en een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties, onnodige registraties laten verdwijnen en andere beter organiseren en naleven.

 

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg

Het lijkt wel of er steeds meer formulieren en checklists verschijnen in de zorg. Zorgmedewerkers zijn er veel tijd mee kwijt. Kostbare tijd, die ze veel liever aan hun cliënten zouden besteden.
Met dit overzicht willen we helderheid bieden en een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties, onnodige registraties laten verdwijnen en andere beter organiseren en naleven.

 

Factchecker Registreren in de wijkverpleging. Hoe kun je dit verminderen?

Als wijkverpleegkudige ben je steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. De registratiedruk lijkt alleen maar toe te nemen en roept vragen op.
Hoe kun je dit verminderen?

 

 

 

Zorgaanbieders en begeleiders die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg zijn steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. Veel van deze registraties volgen niet uit de wet, maar worden door andere partijen verplicht gesteld. Hierdoor hebben begeleiders minder tijd voor hun cliënten. Zorg Zaken Groep en Vilans vinden dat dit anders kan en hebben daarom in het overzicht van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz geschreven.

Zorgaanbieders en zorgmedewerkers in de langdurige intramurale zorg zijn steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. Veel van deze registraties volgen niet uit de wet, maar worden door andere partijen verplicht gesteld. Hierdoor hebben zorgmedewerkers minder tijd voor hun cliënten. Zorg Zaken Groep en Vilans vinden dat dit anders kan en hebben daarom het overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg geschreven.

ICT begint in de zorg een steeds grotere rol te spelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier en ook medische app's zijn niet meer weg te denken. Bij deze ICT-toepassingen worden geregeld ook persoonsgegevens ingevoerd, maar daarbij wordt wel eens vergeten dat de wetgeving eisen stelt aan deze "verwerking van persoonsgegevens". Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens aangescherpt met de meldplicht voor datalekken, een goed moment om te controleren of u zich wel aan de wet en regelgeving houdt. ICT-recht gaat echter verder dan datalekken, het is verstandig om ook aandacht te besteden aan onderwerpen als de elektronische handtekening, bewerkersovereenkomst, intellectuele eigendomsrechten en de Cloud. Op deze onderwerpen zal in deze publicatie worden ingegaan.

In een tweetal publicaties wordt de Mededingingswet toegelicht. Wat mag wel en wat vooral niet in de samenwerking tussen zorgorganisaties. Een publicatie gaat uit van de eerste lijns praktijken in de zorg en de ander handelt over zorginstellingen.

Op 1 januari 2015 is de hervorming van de langdurige zorg doorgevoerd. In deze publicatie is beschreven wat de wijzigingen zijn en hoe het overgangsrecht luidt.

De coöperatie blijkt een prima rechtsvorm in de zorg. Zelfstandige zorgorganisaties/praktijken kunnen met behoud van hun eigen identiteit toch een aantal zaken gezamenlijk oppakken. In deze publicatie worden de aspecten van de coöperatie in de zorg uitgebreid toegelicht.

In deze publicatie is uitgebreid beschreven welke eisen er gesteld worden aan fusies in de zorg. Welke documenten er moeten worden opgesteld, de rol van de medezeggenschap en ACM en NZa is op een toegankelijke wijze toegelicht.

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het overzicht wettelijk verplichte registraties V&V?
Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier