Quintra Cliëntenraad

Quintra Kwaliteit en Privacy Quintra Staf Quintra Toezicht

 

 

Deze omgeving is speciaal ontwikkeld voor de cliëntenraad of cliëntenraden in de zorgorganisatie. U krijgt uw eigen Quintra Cliëntenraad, die helemaal op uw maat wordt gemaakt. Vanuit onze kennis en ervaring bij medezeggenschap in de zorg, hebben we alvast een standaard indeling gemaakt.  We kunnen ook een onderscheid maken in rechten waardoor u zelf bepaalt wie, welke documenten/pagina’s kan bezoeken.

We hebben een standaard indeling die u kunt wijzigen of aanvullen.

Op de home page vindt u het vergaderschema. En daarnaast verwijzingen naar de verschillende onderdelen op uw Quintra Cliëntenraad omgeving.

Rubrieken in onze standaard indeling zijn:

Organisatiegebonden stukken
Hier plaatsen wij (of u zelf) uw statuten, reglement Cliëntenraad, beleidsplannen, jaarplan, begroting, jaarverslagen enz.

Komende vergadering (Centrale) Cliëntenraad
Hier plaatsen we de agenda en onderliggende vergaderstukken, als pdf of als word document.

Ook bieden we hier de mogelijkheid om met een eenvoudig invulformulier ten behoeve van de voorzitter of secretaris agendapunten in te brengen en stukken toe te voegen. We hebben een structuur in het formulier opgenomen, zodat duidelijk is wat de indiener wenst.

Lokale cliëntenraden
Hier plaatsen we de vergaderdocumenten en eventueel aanvullende documenten van de lokale cliëntenraden. Ook hier de mogelijkheid om eenvoudig agendapunten in te brengen.

Archief
Hier plaatsen we de oude documenten.

ZZG documenten
Dit zijn documenten van de Zorg Zaken Groep. In deze documenten is alle wet en regelgeving beschreven die van toepassing is op de zorgorganisatie. De wetten en regels zijn volgens een vaste structuur beschreven. Ook worden deze documenten periodiek herzien, waardoor de toezichthouders altijd op de hoogte zijn van de actuele en toekomstige wetgeving.

Daarnaast plaatsen we hier de modellen en toelichtingen.

De voordelen van Quintra Cliëntenraad  op een rijtje:

  • Opgesteld door ervaren juristen en adviseurs in de zorg.
  • Al uw documenten ordelijk gedocumenteerd en overal oproepbaar.
  • Papierloos vergaderen is mogelijk.
  • Beschikking over een uitgebreid, actueel en toegankelijk overzicht van de wetten en regels.
  • Bij een onderverdeling met een centrale en lokale cliëntenraden inzicht in elkaars documenten.
  • Helemaal op maat en wensen in te richten.
  • Lage maandelijkse kosten.

 

Voor meer informatie over deze abonnementsvorm neemt u contact op met maureen@zorgzakengroep.nl