Quintra Kwaliteit en Privacy

Quintra Staf Quintra Toezicht Quintra Cliëntenraad

 

Met Quintra Kwaliteit en Privacy voldoet u eenvoudig aan de wetten en regels die aan de zorgorganisatie worden gesteld. Heeft u al een gecertificeerd kwaliteitssysteem dan is dat eenvoudig in te brengen. Heeft u het nog niet, dan faciliteert het systeem de invoering ervan enorm.

Quintra Kwaliteit en Privacy is uw eigen systeem voor het vastleggen en registreren van alle zaken op het gebied van kwaliteit en privacy. Het is voor de medewerkers, het bestuur, de kwaliteitsfunctionaris en de privacyverantwoordelijke/Functionaris Gegevensbescherming dé tool om eenvoudig aan de eisen te voldoen.

Quintra Kwaliteit en Privacy bestaat uit:

 1. Tal van formulieren voor het doen van de wettelijk verplichte meldingen. Hierbij kunnen medewerkers eenvoudig intern meldingen doen van Incidenten, klachten, huiselijk geweld, datalekken, calamiteiten, geweld in de zorgrelatie enz.
  Deze formulieren komen binnen bij door u geselecteerde ontvangers en kunnen automatisch in uw eigen omgeving worden geplaatst.
 2. Organisatie ondersteunende formulieren. Te denken valt aan het datalekregister, verwerkingsregister, tevredenheidsonderzoeken, evaluatieformulieren, besluitvorming, functioneringsgesprekken.
 3. Documenten van de Zorg Zaken Groep. In deze documenten is alle wet en regelgeving beschreven die van toepassing is op de zorgorganisatie. De wetten en regels zijn volgens een vaste structuur beschreven. Ook worden deze documenten periodiek herzien, waardoor de toezichthouders altijd op de hoogte zijn van de actuele en toekomstige wetgeving.
 4. Uw eigen documenten: handboek, protocollen, werkinstructies, vergaderdocumenten enz. Deze plaatsen wij of uzelf.
 5. Al het overige wat u van belang vindt.


De voordelen van Quintra Kwaliteit en Privacy op een rijtje:

 • Opgesteld door ervaren kwaliteitsadviseurs en privacydeskundigen in de zorg.
 • Alle verplichte procedures voor medewerkers en de verantwoordelijken ingeregeld.
 • Gemak bij het vastleggen van de verplichte registraties.
 • Tal van praktische formulieren en enquêtes.
 • Al uw documenten ordelijk gedocumenteerd en overal oproepbaar.
 • Beschikking over een uitgebreid, actueel en toegankelijk overzicht van de wetten en regels.
 • Helemaal op maat en wensen in te richten.
 • Lage maandelijkse kosten.

 

Voor meer informatie over deze abonnementsvorm of een demonstratie neemt u contact op met maureen@zorgzakengroep.nl