Quintra Toezicht

Quintra Kwaliteit en Privacy Quintra Staf Quintra Cliëntenraad

 

Deze omgeving is speciaal ontwikkeld voor de raad van toezicht of de raad van commissarissen in de zorg. U krijgt uw eigen Quintra Toezicht, die helemaal op uw maat wordt gemaakt. Vanuit onze kennis en ervaring bij het toezichthouden in de zorg, hebben we alvast een standaard indeling gemaakt.  We kunnen ook een onderscheid maken in rechten waardoor u zelf bepaalt wie, welke documenten/pagina’s kan bezoeken.

We hebben een standaard indeling die u kunt wijzigen of aanvullen.

Op de home page vindt u het vergaderschema. En daarnaast verwijzingen naar de verschillende onderdelen op uw Quintra Toezicht omgeving.

Rubrieken in onze standaard indeling zijn:

Organisatiegebonden stukken
Hier plaatsen wij (of u zelf) uw statuten, reglementen, beleidsplannen, jaarplan, begroting, informatieprotocol, jaarverslagen enz.

Komende vergadering Raad van commissarissen
Hier plaatsen we de agenda en onderliggende vergaderstukken, als pdf of als word document.

Ook bieden we hier de mogelijkheid om met een eenvoudig invulformulier ten behoeve van de voorzitter of secretaris agendapunten in te brengen en stukken toe te voegen. We hebben een structuur in het formulier opgenomen, zodat duidelijk is wat de indiener wenst.

Commissies
Hier plaatsen we de vergaderdocumenten en eventueel aanvullende documenten.
Te denken valt aan de commissies Remuneratie, Audit en Kwaliteit en veiligheid.

Archief
Hier plaatsen we de oude documenten.

Zelfevaluatie
Hier hebben we de vragenlijst in een digitaal formulier vastgelegd, waarmee de toezichthouders zelf hun jaarlijkse evaluatie kunnen doen.

Eerdere evaluaties worden hier gearchiveerd.

ZZG documenten
Dit zijn documenten van de Zorg Zaken Groep. In deze documenten is alle wet en regelgeving beschreven die van toepassing is op de zorgorganisatie. De wetten en regels zijn volgens een vaste structuur beschreven. Ook worden deze documenten periodiek herzien, waardoor de toezichthouders altijd op de hoogte zijn van de actuele en toekomstige wetgeving.

De voordelen van Quintra Toezicht op een rijtje:

  • Opgesteld door ervaren toezichthouders en juristen in de zorg.
  • Al uw documenten ordelijk gedocumenteerd en overal oproepbaar.
  • Papierloos vergaderen is mogelijk.
  • Beschikking over een uitgebreid, actueel en toegankelijk overzicht van de wetten en regels.
  • Uitgebreid evaluatieformulier ten behoeve van de zelfevaluatie.
  • Helemaal op maat en wensen in te richten.
  • Lage maandelijkse kosten.

 

Voor meer informatie over deze abonnementsvorm neemt u contact op met maureen@zorgzakengroep.nl