Rechtsvormen
Rechtsvorm in de zorg

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van financiers: gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor.

Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken.