Stellingen

Stellingen debat Gezondheidsrecht II 2017-2018

  1. Mensen met een IQ onder de 70 zouden geen kinderen mogen verwekken. Bij wet zou moeten worden vastgelegd dat zij verplicht zijn tot het gebruik van anticonceptie.
  2. Vaccinatie zou bij wet verplicht moeten worden. Uitzonderingen zijn niet mogelijk, tenzij er medische gronden zijn.
  3. Wanneer een arts bij een patiënt een soa ontdekt, dan is de arts verplicht de partner te informeren, ook wanneer de patiënt hier géén toestemming voor geeft.
  4. Zorgverzekeraars zouden risicogroepen (zoals rokers, drugsgebruikers, alcoholverslaafden, mensen met morbide obesitas of mensen die een extreme sport beoefenen) meer premie moeten laten betalen, zodat de verzekerden die wel gezond leven minder premie betalen.
  5. Ik wil zelf het geslacht bepalen van mijn toekomstig kind, dat moet gewoon kunnen.
  6. Medische adviezen moeten verplicht worden opgevolgd, anders gaat de zorgverzekeringspremie omhoog.
  7. Alles wat medisch kan om patiënten te genezen moet ook vergoed worden in de basisverzekering.
  8. Dwanglicenties voor extreem dure geneesmiddelen zijn noodzakelijk om de kosten van de geneesmiddelen te beteugelen.
  9. Een chip met persoonlijke gezondheidsinformatie moet bij iedereen worden geïmplanteerd.

 

 

 

Zorg Zaken Groep     Juridisch specialisten voor de zorg