Stroomschema Cliëntenraad en inspraak


Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

 

Weet u al welke verplichting(en) uw instelling heeft op grond van de nieuwe Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen 2018 en wat u dus op 1 januari 2021 geregeld moet hebben?

Nee? Vraag dan nu ons schema aan waarin u dat in een oogopslag kan zien.

 

Stroomschema Cliëntenraad en inspraak