Toezicht & medezeggenschap

[mp_row] [mp_span col="9"]
Hulp nodig bij de ontwikkeling van een anticiperend besturingsmodel? Of heeft u of verwacht u problemen met de IGZ? Of heeft u ondersteuning nodig bij het goed functioneren van de Cliëntenraad?
Wij staan u graag bij, zodat (verdere) problemen worden voorkomen! 

 

Intern toezicht

De Raad van Toezicht (of de Raad van Commissarissen) houdt toezicht op het bestuur, het algehele functioneren van de organisatie en vervult de rol van werkgever van de bestuurder(s). Ook heeft de Raad van Toezicht een klankbord functie voor het bestuur.

Wij bieden de volgende diensten voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen:

-   Scholing op inhoudelijke onderwerpen
-   Begeleiding van het functioneren van de (voorzitter van de Raad van Toezicht)
-   Ondersteuning bij de zelfevaluatie
-   WNT 2 kwesties
-   Opstellen/beoordelen van bestuursreglementen en reglement Raad van Toezicht

Ook kunnen wij het bestuur en de Raad van Toezicht bijstaan in de ontwikkeling van een beheersmatig besturingsmodel naar een pro-actief, anticiperend besturingsmodel.

 

Extern toezicht, Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Sinds 1 januari 2016 is dit alle zorg, ook de alternatieve genezers vallen nu hieronder. De IGZ heeft vergaande bevoegdheden en kan boetes opleggen en zelfs de praktijk of instelling sluiten.

De IGZ hanteert bij haar toetsing het wettelijk kader onder andere uit de Wkkgz en de wet BIG.

Heeft u of verwacht u problemen met de IGZ neemt u dan met ons contact op. Wij kunnen u bijstaan in het overleg met IGZ en de op te stellen plannen van aanpak.

 

Medezeggenschap
Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan in de zorginstelling. Periodiek wordt overleg gevoerd met de bestuurder en geeft advies over belangrijke zaken die de cliënten raken.

Wij ondersteunen cliëntenraden onder andere door het geven van cursussen over cliëntenrechten en de rol van cliëntenraad daarin. Ook stellen wij reglementen op of beoordelen deze. Wij staan de cliëntenraad bij in het functioneren.

[/mp_span] [mp_span col="3"] [mp_image id="3221" size="full" link_type="custom_url" link="#" target="false" align="left"] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col="12"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="6"] [mp_code]

 

Meer informatie ontvangen over toezicht en medezeggenschap?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

[mp_easy_icon icon="fa-phone" size="20" color="#00B9E4" left_space="" right_space="" vertical_offset="0"]      053 - 43 45 490

[mp_easy_icon icon="fa-envelope" size="20" color="#00B9E4" left_space="" right_space="" vertical_offset="0"]      info@zorgzakengroep.nl

 

[/mp_code] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col="6"] [mp_code]

 

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier

 

[/mp_code] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12" classes="motopress-space"] [mp_space mp_style_classes="motopress-space-light"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"]

 

Ook interessant voor u

[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="4"] [mp_text]

Ook interessant voor u

Digitaal Handboek Zorg

Hét antwoord op de vraag:
"Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

Alle regels voor de zorgaanbieder in duidelijke taal verwoord.

Welke regels zijn van toepassing op de instelling, hoe kan aan de regels worden voldaan en wat kan er gebeuren als de zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt.

Lees meer

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col="4"] [mp_text]

Quintra, het systeem voor kwaliteit in de zorg

Ontdek het gemak van het Quintra. Dit online systeem biedt alles wat de zorgpraktijk of instelling nodig heeft ter ondersteuning van de eigen kwaliteitseisen. HKZ, ISO, Prezo of welk keurmerk ook, het maakt niet uit. Documenten, protocollen, enquêtes, de online melden functie worden op maat geleverd op basis van tal van modellen. De kosten zijn laag en de opbrengsten hoog.

Lees meer

[/mp_span_inner] [mp_span_inner col="4"] [mp_text] [/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row]