Vergunning aanvraag Wtza, ondersteuning van a tot z

Zorgaanbieders met meer dan 10 medewerkers of meer dan 26 in de eerste lijn zijn verplicht een vergunning aan te vragen. Het overgangsrecht eindigt eind dit jaar. Wat heeft u nodig en wat kunnen we voor u doen, we garanderen dat de statuten of reglement voldoet aan de eisen voor de vergunning aanvraag. We ondersteunen van a tot z, het enige dat u moet doen is zorgen voor drie leden van het interne toezichthoudend orgaan, de raad van commissarissen of raad van toezicht. Daar kunnen we zeker over adviseren. Lees verder over onze diensten en aanpak.

Onze aanpak is als volgt.

We stellen met u vast wat er geregeld moet worden voor de vergunning aanvraag Wtza; inbreng in een rechtspersoon, een statutenwijziging of een reglement bij de vof of maatschapsakte.

We zorgen dat er concept statuten komen of een conceptregeling, deze nemen wij met u door. We dragen er zorg voor dat de statuten bij de notaris definitief worden gemaakt, notarieel worden verleden. We werken met een vaste notaris en door het legaliseren bij een lokale notaris van uw handtekening kunnen wij landelijk werken.

Wij garanderen dat de statuten voldoen aan de eisen van de Wtza vergunning.

Om de vergunning te ontvangen doet u een aanvraag bij het CIBG, dit is eenvoudig te doen maar u moet wel beschikken over e-herkenning. U krijgt de vergunning als de statuten (of het reglement) voldoen aan de wet en er drie commissarissen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De kosten bedragen bij een statutenwijziging inclusief alle notariskosten €1.250,– en bij een nieuwe vergunningplichtige rechtspersoon € 1.350,–, beide bedragen zijn exclusief BTW.

Uiteraard is het ook mogelijk persoonlijke holding B.V.’s op te richten of een eenmanszaak, vof of maatschap in te brengen in de B.V.

Hier leest u meer over de B.V. in de zorg.

 

vergunning aanvraag Wtza

 

We hebben ook een workshop van een dagdeel ontwikkeld om de rollen en samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen een geode start te geven. Verwachtingen over en weer en werkafspraken zijn hiervan het resultaat. Ook brengen we casussen in.

Leerzaam, heel nuttig en belangrijk voor een uitstekende start.

Voor meer informatie of advies neemt u gerust contact met ons op.