Vraag van de week!

GGZ in de Wet langdurige zorg

In de rubriek Vraag van de week beantwoorden we iedere week een vraag die we hebben gekregen en die erg interessant is voor veel anderen.

 

 

Moet de onderaannemer aan de eisen van de Wkkgz voldoen?

Stel u werkt met zorgverleners of instellingen als uw onderaannemer. Of u werkt als instelling als onderaannemer. Moet de onderaannemer dan aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen voldoen?

Het antwoord hierop is: neen. Maar lees toch even verder ….  Lees meer.

Alle vrijheidsbeperkingen in de zorg en de Wet zorg en dwang.
Dat gaat toch nooit goed?

Gelukkig heeft het ministerie van VWS hier ook oog voor en heeft een bericht geplaatst waarin wordt uitgelegd hoe met de Wzd tijdens de corona crisis moet worden omgegaan. Lees meer.

Wat zijn de wijzigingen in de WGBO per 1 januari 2020?

Wat wordt er in de nieuwe WGBO van een hulpverlener verwacht? Lees meer.

Ben ik als zorgaanbieder verplicht de CAO toe te passen?

In het Burgerlijk Wetboek zijn de minimumeisen van de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vastgelegd. In de CAO, voluit de Collectieve Arbeidsovereenkomst zijn de rechten en plichten nog gunstiger voor de werknemer. De vraag is dan natuurlijk of iedere zorgaanbieder met medewerkers zich eraan moet houden. Lees meer.

Kan de zorgaanbieder de zorg met de cliënt/patiënt beëindigen?

De cliënt/patiënt kan zelf de zorgovereenkomst met de behandelaar of instelling eenvoudig opzeggen. Een korte opzegtermijn volstaat. Voor de zorgaanbieder is het veel moeilijker om de zorgovereenkomst op te zeggen. Lees meer.

Hoe zit het eigenlijk met de GGZ in de Wet langdurige zorg?

Er is nogal wat verwarring over de GGZ en de Wlz. Hier proberen we duidelijkheid te creëren hoe dit geregeld is, en gaat veranderen. Lees meer.

 

Heeft u zelf een vraag die wellicht ook voor anderen interessant kan zijn? Stuur een mail naar maureen@zorgzakengroep.nl