Alle vrijheidsbeperkingen in de zorg en de Wet zorg en dwang. Dat gaat toch nooit goed?

Handboek Wet zorg en dwang

Digitaal Handboek Zorg

 

Dat klopt, het is wel duidelijk dat alle maatregelen zoals de beperking van het ontvangen van bezoek en verplicht binnen blijven vrijheidsbeperkende maatregelen zijn, waar de cliënten (of hun familie) zeker bezwaar tegen maken. De zorgverantwoordelijke moet dan het stappenplan uit de Wzd gaan doorlopen. Maar ja, hoe dan?

Een overleg is moeilijk te voeren,  gebrek aan tijd, de maatregelen zijn van bovenaf opgelegd, er zit heel weinig speling in. Maar desondanks zijn de procedures uit de Wzd nog steeds van toepassing, zou je zeggen.

Gelukkig heeft het ministerie van VWS hier ook oog voor en heeft een bericht geplaatst waarin wordt uitgelegd hoe met de Wzd tijdens de corona crisis moet worden omgegaan.

Dit bericht vind je hier.

Het stappenplan is niet van toepassing voor maatregelen die gelden voor alle cliënten, zo meldt het ministerie. Bij individuele dwangmaatregelen, kan geheel of gedeeltelijk afgeweken worden van het stappenplan.
Uitgangspunt blijft het goed hulpverlenerschap en de professionele afweging die is gemaakt en in het dossier van de cliënt wordt vastgelegd.