Moet de onderaannemer aan de eisen van de Wkkgz voldoen?

Handboek Wet zorg en dwang

Digitaal Handboek Zorg

Stel u werkt met zorgverleners of instellingen als uw onderaannemer. Of u werkt als instelling als onderaannemer.
Moet de onderaannemer dan aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen voldoen?

Het antwoord hierop is: neen.

Maar lees toch even verder ….

Artikel 1 lid 5 van de Wkkgz sluit de onderaannemer nadrukkelijk uit. Dit betekent dat de onderaannemer geen eigen klachtenregeling behoeft te hebben, geen vergewisplicht heeft, geen incidenten meldingen behoeft te doen noch aan enig andere verplichting volgend uit de Wkkgz.  De onderaannemer hoeft volgens de wet niet eens goede, veilige, doeltreffende zorg te verlenen.

De onderaannemer hoeft dus niet aan de eisen van de Wkkgz te voldoen. Dit is natuurlijk anders als de onderaannemer ook zelfstandig zorg verleend, dan geldt de Wkkgz in volle omvang.

Vreemd? Daar dacht de Tweede Kamer ook zo over. Wellicht gaat het in de toekomst veranderen maar voorlopig blijft het nog zo.

Maar het kan toch niet waar zijn dat onderaannemers geen kwaliteit behoeven te leveren?

En dat is het ook niet. Artikel 4 lid 1 onder b legt de verplichting bij de hoofdaannemer, de opdrachtgever. De hoofdaannemer is verplicht een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met de onderaannemer waarin die “… waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening”.

Met andere woorden de verplichtingen uit de Wkkgz worden in de overeenkomst tussen hoofd- en onderaannemer vastgelegd waardoor de onderaannemer verplicht wordt aan de regels te voldoen.

De Inspectie die toeziet op de naleving van de Wkkgz gaat dan ook eerst naar de hoofdaannemer op het moment dat de onderaannemer niet aan de verplichtingen voldoet!

Hoofdaannemer let dus goed op.
Twee belangrijke tips:

  1. Zorg dat in de overeenkomst met de onderaannemer alle verplichtingen goed worden vastgelegd, de hoofdaannemer is en blijft (als hoofdregel) aansprakelijk voor het handelen van de onderaannemer.
  2. Zorg dat de verplichtingen van de onderaannemer volledig, duidelijk en precies zijn omschreven. De rechter vindt een te algemene omschrijving onvoldoende, zoals bijvoorbeeld dat de onderaannemer moet voldoen aan de eisen uit de Wkkgz.