Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving gezondheidsrecht

U vindt hier de relevante wetgeving op het gebied van de zorg en de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Kwaliteit

 

Wet Toelating Zorginstellingen

 

 

Structuur en financiering van de zorg

 

 

Wet Marktordening Gezondheidszorg

 

 

Patiëntenrechten

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector

Het gezondheidsrecht kent een uitgebreide wet- en regelgeving

 

 

 

Wetten bedrijfsvoering

Voor de zorgaanbieder is het recht ten aanzien van de bedrijfsvoering ook zeker van belang. Deze treft u hier aan.

 

 

Mededingingsrecht
Bescherming persoonsgegevens
Ondernemingsraden

 

 

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het overzicht wettelijk verplichte registraties V&V?
Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier