Wetten gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht kent een uitgebreide wet- en regelgeving. Door op de hyperlink te klikken komt u bij de officiële overheidssite. Afhankelijk van de snelheid van uw computer en de drukte op de website, kan het even duren voordat de pagina helemaal geladen is.

 

Kwaliteit

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector

 

Patiëntenrechten

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

 

Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

 

Structuur en financiering van de zorg

Zorgverzekeringswet

 

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

 

Wet langdurige zorg

 

E-mental health

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

Participatiewet

 

Jeugdwet

 

Wet Marktordening Gezondheidszorg

 

Wet Toelating Zorginstellingen      

 

Wet op bijzondere medische verrichtingen

 

Wet gebruik burgerservicenummer