Workshop Wet zorg en dwang

Algemeen

Per 1 januari 2020 is de onvrijwillige zorg geheel anders ingericht, omdat per deze datum de Wet zorg en dwang in werking is getreden. De gevolgen voor de zorgorganisatie zijn groot. Het uitgangspunt is dat de zorg vrijwillige wordt gegeven en als het echt niet anders kan dan mag tijdelijk onvrijwillige zorg worden toegepast. Wanneer is dat, waar moet de zorgaanbieder allemaal rekening mee houden, wat legt de medewerker vast in het zorgplan. De Wzd is ook van toepassing in de thuissituatie en in de wijkverpleging!

Voor ons reden om een workshop te organiseren die uitgebreid ingaat op de verplichtingen, het stappenplan, de procedures en de “do’s and dont’s” van deze nieuwe wet.

De workshop is uitermate geschikt voor in company en verzorgen wij dan ook graag in uw eigen instelling of door u gekozen locatie.

Inhoud workshop

De workshop is gericht op de praktische invulling van de Wzd in de zorginstelling. Met als basis de wet- en regelgeving hebben we de vertaalslag gemaakt naar de zorgorganisatie.

In één dag komt het volgende aan de orde:

 • Bopz en Wzd, de verschillen en overeenkomsten;
 • wat is onvrijwillige zorg;
 • wie heeft welke verantwoordelijkheid in de Wzd;
 • onvrijwillige zorg in de instelling;
 • onvrijwillige zorg in de thuissituatie;
 • het stappenplan doorlopen;
 • hoe kom je tot vrijwillige zorg;
 • vastleggen (on)vrijwillige zorg in het zorgdossier;
 • alternatieven voor onvrijwillige zorg;
 • klachten in de Wzd;
 • cliëntvertrouwenspersonen;
 • het beleidsplan;
 • rapporteren aan de IGJ;
 • oefenen met eigen en onze praktijkcases;
 • praktische tips en handreikingen.

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de zorgpraktijk te vertalen.
Aan het eind van de dag kent u de verplichtingen uit de Wzd en kunt u deze ook toepassen.

Voor wie bestemd

Deze workshop is bestemd voor de medewerkers die belast of betrokken zijn met de invoering van de Wzd in hun zorginstelling.

Materiaal

De deelnemers ontvangen een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets en het stappenplan.

Duur/locatie

Eén dagdeel op een door u gekozen locatie.

Het aantal deelnemers van de workshop maximeren we op 12. Onze ervaring is dat naast de inhoud ook de onderlinge interactie tussen de deelnemers als bijzonder waardevol wordt beoordeeld.

Cursusprijs

Afhankelijk van het aantal deelnemers en uw eigen wensen omtrent de invulling zullen wij een offerte voor u opmaken.

Bewijs van deelname

Iedere deelnemer ontvangt na enkele weken een bewijs van deelname.

Indien u een offerte wenst te ontvangen voor een workshop Wet Zorg en dwang in uw organisatie of toch nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.