Workshop Wet zorg en dwang

Handboek Wet zorg en dwang

ALGEMEEN

Per 1 januari 2020 is de onvrijwillige zorg geheel anders ingericht, omdat per deze datum de Wet zorg en dwang in werking is getreden. De gevolgen voor de zorgorganisatie zijn groot. Het uitgangspunt is dat de zorg vrijwillige wordt gegeven en als het echt niet anders kan dan mag tijdelijk onvrijwillige zorg worden toegepast. Wanneer is dat, waar moet de zorgaanbieder allemaal rekening mee houden, wat legt de medewerker vast in het zorgplan. De Wzd is ook van toepassing in de thuissituatie en in de wijkverpleging!

Voor ons reden om een workshop te organiseren die uitgebreid ingaat op de verplichtingen, het stappenplan, de procedures en de "do’s and dont’s" van deze nieuwe wet.

Deze wet raakt velen in de zorgpraktijk. Ook geven we de workshop graag in uw eigen instelling.

Inhoud workshop

De workshop is gericht op de praktische invulling van de Wzd in de zorginstelling. Met als basis de wet- en regelgeving hebben we de vertaalslag gemaakt naar de zorgorganisatie.

In één dag komt het volgende aan de orde:

 • Bopz en Wzd, de verschillen en overeenkomsten;
 • wat is onvrijwillige zorg;
 • wie heeft welke verantwoordelijkheid in de Wzd;
 • onvrijwillige zorg in de instelling;
 • onvrijwillige zorg in de thuissituatie;
 • het stappenplan doorlopen;
 • hoe kom je tot vrijwillige zorg;
 • vastleggen (on)vrijwillige zorg in het zorgdossier;
 • alternatieven voor onvrijwillige zorg;
 • klachten in de Wzd;
 • cliëntvertrouwenspersonen;
 • het beleidsplan;
 • rapporteren aan de IGJ;
 • oefenen met eigen en onze praktijkcases;
 • praktische tips en handreikingen.

Onze opleidingen kenmerken zich door de theorie van de regels zoveel mogelijk naar de zorgpraktijk te vertalen.
Aan het eind van de dag kent u de verplichtingen uit de Wzd en kunt u deze ook toepassen.

VOOR WIE BESTEMD

Deze workshop is bestemd voor de medewerkers die belast of betrokken zijn met de invoering van de Wzd in hun zorginstelling.

MATERIAAL

U ontvangt een cursusmap bestaande onder andere uit de sheets en het stappenplan. Alsmede het door ons opgestelde handboek Wet zorg en dwang (deze kunt u uiteraard ook los bestellen, zie hier).

DUUR

Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur bij ons op locatie.

Het aantal deelnemers van de workshop maximeren we op 12. Onze ervaring is dat naast de inhoud ook de onderlinge interactie tussen de deelnemers als bijzonder waardevol wordt beoordeeld.

DATA/LOCATIE

De workshop zal plaatsvinden op ons kantoor aan het Ariënsplein 2 te Enschede. Deze locatie ligt op loopafstand van het centraal station in Enschede. De cursus wordt aangeboden op de volgende dagen:

 • Donderdag 26 maart 2020;
 • Dinsdag 2 juni 2020.

CURSUSPRIJS

€ 545,-- exclusief BTW, inclusief koffie/thee,  versnaperingen en een lunch.
Tevens ontvangt u een cursusmap en het handboek Wet zorg en dwang.

BEWIJS VAN DEELNAME

U ontvangt na enkele weken een bewijs van deelname.

IN COMPANY

Deze workshop leent zich uitstekend voor een in company aanpak op maat van uw organisatie. Neemt u hiervoor contact op met ons. Dit kan ook via het aanmeldingsformulier.

VOORWAARDEN

Door opgave via het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden (zie hier) zoals die op al onze overeenkomsten van toepassing is.
Na aanmelding ontvangt u een factuur die vóór de cursusdatum voldaan moet zijn. Bij eventuele verhindering kunt u een vervanger sturen.

AANMELDINGSFORMULIER

  Selecteer uw gewenste datum / informatie over:

  Aanhef
  Dhr.Mw.

  Voornaam *

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Titel

  Organisatie *

  Functie *

  Telefoon *

  E-mailadres *

  Vragen en/of opmerkingen of de naam van evt. collega('s)