Wtza

De Wtza verplicht nieuwe zorgaanbieders zich te melden en kent de vergunningplicht.

De vergunningplicht geldt voor alle zorgaanbieders die met meer dan 10 personen zorg verlenen of als er medisch specialistische zorg wordt geboden.
Indien er met meer dan 10 personen zorg wordt verleend dan is het ook verplicht aan de bestuursstructuur te voldoen, dat wil zeggen dat de zorgaanbieder een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht heeft die aan allerlei eisen moet voldoen.

Voor aanbieders in de eerste lijn geldt de eis van de Raad van Commissarissen van 26 medewerkers.

Met betrekking tot het aanvragen van de Wtza vergunning hebben wij een compleet pakket aan diensten ontwikkeld.

Deze diensten zijn:
1. Toetsen of er sprake is van de vergunningplicht;
2. Toetsen of de zorgaanbieder een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht nodig heeft;
3. Opstellen van de statuten (inclusief de notarisakten) die aan de vergunningseisen voldoen;
4. Opstellen van reglementen;
5. Ondersteuning bij de vergunningaanvraag;
6. De in company workshop Starten met de Raad van Commissarissen.

Wanneer moet de aanbieder een Wtza vergunning aanvragen?
De Wtza vergunning moet aangevraagd worden binnen een halfjaar nadat er in de regel sprake is van meer dan 10 of 26 medewerkers werkzaam in de zorg  (let wel: ook zzp-ers tellen mee).

Overgangsrecht
Had de zorgaanbieder eerder geen toelating nodig, zoals aanbieders die alleen met PGB-houders werkten of aanbieders in de eerste lijn, dan is het overgangsrecht op hen van toepassing. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze de vergunning hebben en de leden van de raad van commissarissen hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wacht daarom niet te lang!

 

Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij alles wat hierbij komt kijken. Neem gerust contact met ons op.

 

FAQ   Wtza