Wlz / Zvw / Wmo / Jeugdwet

De financiering van de zorg is het specialisme van Wim Wickering.
Sinds 1985 is hij werkzaam in de financiering van de gezondheidszorg, Wim geeft opleidingen aan zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten, hij heeft dertien jaar bij een zorgverzekeraar de juridische portefeuille aangestuurd en heeft onlangs de praktijkpocket Wlz geactualiseerd.
Vanuit deze achtergrond kent hij de mores bij de financiers en kan hij waardevolle kennis en ervaring aan zorgaanbieders toevoegen. 

 

De financiering van de zorg is opgenomen in de Zorgverzekerinsgwet, Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Daarnaast wordt de zorg gereguleerd door o.a. de Wet marktordening gezondheidszorg en de WTZi.

Wanneer is welke wet van toepassing, het zit het met ongecontracteerde zorg en het 'hinderpaal criterium', wat mogen financiers wel en wat niet, kortom een veelheid aan vragen.

Wat bieden wij?

We geven opleidingen, ondersteunen bij aanbestedingen, maken bezwaar of gaan in beroep, we ondersteunen bij materiële controles. Kort gezegd: we ondersteunen bij alles waar de financier en de zorgaanbieder met elkaar te maken heeft. De wetgeving is complex en verandert voortdurend.

We geven advies en ondersteunen aanbieders in hun contacten met de financiers.

We zijn een CRKBO erkende opleider.

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer