Zvw / Wlz / Wmo / Jeugdwet

De financiering van de zorg is opgenomen in de Zorgverzekerinsgwet, Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Daarnaast wordt de zorg gereguleerd door o.a. de Wet marktordening gezondheidszorg.

Wat zijn de rechten en plichten, wanneer is welke wet van toepassing, welke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor de zorgaanbieder? Kortom een verscheidenheid aan vragen die vooral in deze wetgeving aan de orde is.

Wat bieden wij?

We hebben tal van opleidingen verzorgd, zowel in company als op inschrijving door de deelnemers over de financieringswetten. Naast zorgaanbieders maken daar vooral ook de financiers zelf veel gebruik van. De wetgeving is complex en verandert voortdurend.

We geven advies en ondersteunen aanbieders in hun contacten met de financiers.

In het najaar 2018 komt onze praktijkpocket “Wet langdurige zorg” uit.

We zijn een CRKBO erkende opleider.